Taller de disseny de mapes mentals (G.V.)

24/01/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal dels grups A1 i A2

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals.

Objectius

-Conèixer que són els mapes mentals i com utilitzar-los de manera profitosa.
-Conèixer les eines digitals dels mapes mentals.
-Definir projectes i documentació de manera eficaç.
-Desenvolupar tècniques creatives per a potenciar el treball col·laboratiu.
 

Continguts

-Introducció als mapes mentals.
-Eines digitals per a crear mapes mentals.
-Aplicació individual dels mapes mentals.
-El treball col·laboratiu amb mapes mentals.

Durada

8 hores (6 hores presencials + 2 hores de treball autònom)

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula d'informàtica MD1311AI (Facultat de Ciències de la Salut)

Calendari

18 i 19 d'abril de 2023.

Horari

de 9 a 12 hores.

Professorat

Javier Cantos Cañete (Titulat en Enginyeria Tècnica informàtica i Màster en Tecnologies Web, per l'Escola Superior d'Enginyeria Informàtica d'Albacete (UCLM), i Màster en Direcció d'Empreses en Internet (MBAi) pel IEBS)

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 26 de gener al 4 de febrer de 2023. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 8 de febrer al 22 de març de 2023. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final (cas pràctic) en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar aquesta prova final és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final (cas pràctic), tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans