Servei de Recursos Humans

25/06/2021 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Servei de Recursos Humans té la missió de gestionar tots els processos referents a la vida administrativa de les persones que treballen a la Universitat, tant en l’àmbit del món del professorat i la investigació, com en el d’administració i serveis. Presentació del servei de recursos humans.

En el Servei de Recursos Humans es gestionen els processos de selecció del PAS i del PDI, les plantilles del personal i l’elaboració i seguiment del Capítol I, l’activitat administrativa del PAS i del PDI i les distintes polítiques d’acció social. Així mateix es confeccionen les nòmines del personal i es du a terme tota la gestió relacionada amb la Seguretat Social, a més de planificar i executar la formació del PAS. També es gestiona la selecció temporal del PAS i del PDI i s’assessora als òrgans de govern en les matèries pròpies de la competència del servei, i a tot el personal en matèries de la vida administrativa i laboral.

Contacte
Edifici del Servei d'Esports i de Serveis Centrals (2ª Planta). Campus del Riu Sec 12071 - Castelló de la Plana
Tel. +34 964 728000 - Adreça electrònica: recursos-humans@uji.es
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans