panoramica UJI

Servei de Recursos Humans

Última modificació: 10/10/2019 | Font: RRHH

El Servei de Recursos Humans té la missió de gestionar tots els processos referents a la vida administrativa de les persones que treballen a la Universitat, tant en l’àmbit del món del professorat i la investigació, com en el d’administració i serveis. Presentació del servei de recursos humans.

En el Servei de Recursos Humans es gestionen els processos de selecció del PAS i del PDI, les plantilles del personal i l’elaboració i seguiment del Capítol I, l’activitat administrativa del PAS i del PDI i les distintes polítiques d’acció social. Així mateix es confeccionen les nòmines del personal i es du a terme tota la gestió relacionada amb la Seguretat Social, a més de planificar i executar la formació del PAS. També es gestiona la selecció temporal del PAS i del PDI i s’assessora als òrgans de govern en les matèries pròpies de la competència del servei, i a tot el personal en matèries de la vida administrativa i laboral.

Contacte
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals (2ª Planta). Campus del Riu Sec 12071 - Castelló de la Plana
Tel. +34 964 728000 - Adreça electrònica: recursos-humans@uji.es
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16