Unitat de Formació i Innovació Educativa

03/02/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) sota la direcció de la Delegació de la rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet, ofereix convocatòries, programes i accions de suport educatiu al professorat de l'UJI per a millorar i innovar la seva docència universitària i contribuir a la capacitació i desenvolupament professional docent, d'altra banda ofereix i gestiona programes de formació general i específica i accions de suport a l'aprenentatge per al personal d'administració i serveis de l'UJI amb la finalitat de millorar les seves competències, desenvolupament i promoció professional.

Formació del PTGAS formacio-pas index

Formació del PTGAS

Accions formatives per al PTGAS: formació general transversal, formació específica, formació d'acollida, ajudes a la formació externa, formació informal en l'espai de recursos d'aprenentatge. Accions formatives del programa de formació per a la direcció PTGAS-PDI

Recurs d'imatge formapdi index

Formació docent del Professorat

Programes de formació docent per al PDI: formació d’acollida, formació inicial en docència i innovació educativa, formació permanent o contínua, formació per a la gestió docent i autoformació

Recurs d'imatge innoedu index

Innovació educativa

Convocatòries d’ajudes econòmiques per a innovar i millorar la docència, registre de Grups d’Innovació Educativa (GIE) i de publicacions docents, premis d’innovació educativa, suport a la formació i difusió de la innovació educativa, etc.

UNITAT DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA