Curs de Google Drive: interfície i ús de formularis (G.V.)

24/01/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals.

Objectius

Conèixer la interfície de Google Drive. Treballar amb documents d'una manera col·laborativa introduint-ne les possibilitats principals i les tècniques bàsiques de l'eina, fent èmfasi en l'ús i difusió de formularis i en el tractament de les dades arreplegades pels mateixos.

Continguts

- La pàgina d'inici de Google Drive. La llista de documents. Crear documents nous i penjar documents. Els tipus de documents compatibles.
- Documents de text. Edició i formatatge de text: la barra d’eines. Historial de canvis. Presentacions, dibuixos i documents de Google Maps.
- Fulls de càlcul. Edició de fulls de càlcul: files, columnes, cel·les... Formats de cel·les. Fórmules i funcions. Gràfics.
- Formularis: creació de formularis, difusió i recollida i tractament de dades.
- Gestió eficient de contactes Google.
- Organitzar-se. Buscar i trobar documents. Classificar en carpetes o col·leccions.
- Exportar, baixar documents a l'ordinador. Formats: Office, OpenDocument, RTF, PDF...Exportació en massa.
- Col·laborar i compartir. Enviar un document per correu. Publicar un document com a pàgina web. Compartir un document amb altres usuaris. Permisos d’accés: visualitzar, comentar o editar. Historial de canvis. Col·laboració en temps real. Xat en documents. Comentaris i debats en els documents.

Durada

10 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula d'informàtica TD0203AI (ESTCE).

Calendari

18, 20, 25 i 27 d'abril i 2 de maig de 2023.

Horari

de 13 a 15 hores.

Professorat

Dolores María Orenga Suliano (Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI)

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 26 de gener al 4 de febrer de 2023. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 8 de febrer al 22 de març de 2023. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans