Protocol per a la prevenció, detecció i actuació enfront dels supòsits de violència, assetjament i discriminació a la Universitat Jaume I

03/04/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública.

Objectius

Els objectius del curs es centren en donar a conèixer i difondre els continguts inclosos en el “Protocol per a la prevenció, detecció i actuació enfront dels supòsits de violència, assetjament i discriminació a la Universitat Jaume I” amb la finalitat que les persones que formen part del personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I estiguen informades per tal de prevenir i orientar en els casos inclosos en aquest Protocol.

Continguts

 Presentació del “Protocol per a la prevenció, detecció i actuació enfront dels supòsits de violència, assetjament i discriminació a la Universitat Jaume I”:

 • Què és el Protocol i objectius.
 • A qui s’aplica.
 • Tipologia de conductes i actituds que poden ser constitutives d’assetjament.
 • Mesures de prevenció de violències i assetjament.
 • Tramitació i resolució en el cas que s’active el Protocol.

Les violències contra les dones com manifestació de desigualtat:

 • La violència contra les dones s'introdueix en l'agenda política.
 • Tipus de violències.
 • La universitat com a espai de violència: l'assetjament sexual, per motius de sexe, digital i laboral.
 • Bones pràctiques per a generar una cultura de no violència.

Orientació sexual, identitat sexual i expressió de gènere:

 • Conceptes bàsics.
 • La realitat de la diversitat afectivosexual a la nostra societat i a l’UJI en xifres: normalitzant la diversitat.
 • Formes de discriminació i assetjament a les persones LGTBIQ+.
 • Els efectes de la discriminació i l’estigma sobre la salut mental de les persones LGTBIQ+.
 • Exercint la nostra responsabilitat com a personal de l’UJI i com a ciutadans.

Durada

4,5 hores.

Participants

Màxim 35 persones

Lloc

Aula TD1104AA (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals)

Calendari

2, 4 i 9 de maig de 2023

Horari

de 13:30 a 15 hores

Professorat

Fernando Vicente Pachés (director de la Unitat d’Igualtat i professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Jaume I), Mercedes Alcañiz Moscardó (professora de Sociologia de la Universitat Jaume I) i Rafael Ballester Arnal (professor de Psicologia Clínica de la Salud i director de Salusex de la Universitat Jaume I)

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 4 al 20 d'abril de 2023. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: 25 i 26 d'abril de 2023. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans