Curs sobre directrius de tècnica normativa: com construir una norma (G.V.)

24/01/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal dels grups A1 i A2 que redacten normatives.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública.

Objectius

- Coneixement de les directrius de tècnica normativa estatals i de la Generalitat Valenciana.
- Aconseguir correcció en la utilització del llenguatge jurídic.
- Coneixement de la importància de l'elaboració de normes clares, senzilles i ben estructurades.
- Aplicació dels coneixements teòrics en l’elaboració de les normes en procés de construcció.

Continguts

- Estil normatiu.
- Tècnica normativa: Aspectes generals, títol, part expositiva, part dispositiva (disposicions generals, sistemàtica i divisió, articles, redacció i divisió), part final annexos, disposicions modificatives, especificitats, remissions i cites.
- Estudi crític sobre l'estructura idònia de la norma i la ubicació dels diferents continguts.

Durada

12,5 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Sala de graus MD0111FR (Facultat de Ciències de la Salut)

Calendari

29 i 30 de maig de 2023.

Horari

Dilluns de 8:45 a 14 hores i de 15:30 a 18:15 hores i dimarts de 8:45 a 13:15 hores.

Professorat

Joaquín Meseguer Yebra ( Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, membre de l'equip promotor de la creació de la Xarxa Espanyola de Qualitat Normativa, autor de la Guia pràctica per a l'elaboració de textos normatius (Bosch, 2008) i formador en aquesta matèria en diverses escoles de formació d'empleats públics)

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 26 de gener al 4 de febrer de 2023. 2n termini d'inscripció: del 8 de febrer al 22 de març de 2023. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 10 al 15 de maig de 2023. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans