Com millorar l’experiència amb els usuaris i usuàries de la comunitat universitària i la gestió de situacions difícils (G.V.)

24/01/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal dels diferents serveis que atén al públic

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

-Conèixer eines de l'àmbit de la intel·ligència emocional i assertiva.
-Valorar i reflexionar sobre la pròpia actuació davant situacions diverses d'atenció a l’usuari/client intern o extern i com ens afecta.
-Adquirir les tècniques que els facilitin la seva relació professional i la comunicació eficient davant l’usuari/client.

Continguts

Unitat 1. Intel·ligència emocional i eficàcia en les relacions.
- La intel·ligència emocional aplicada a la gestió de les emocions.
- (Auto) excuses i coartades. Autoanálisis per saber on estem i què ens està passant.
-Emocions bàsiques i com les posem en pràctica.

Unitat 2. La comunicació en la relació amb l’usuari/client.
-Tècniques de comunicació verbal i no verbal per posar en pràctica.
-La intenció positiva i la seva utilitat.
- L'escolta activa i la empatia.

Unitat 3. L'assertivitat com a recurs de treball en diferents entorns.
- Característiques de les conductes passives, assertives i agressives.
-Identificació de conductes errònies.
-Tècniques assertives aplicades: saber dir no, saber fer front a crítiques...

Unitat 4. Els conflictes, els seus entorns i transformació.
-Definició de conflicte i tipologies què ens trobem - Anem a analitzar.
- L'autocontrol en l'atenció als usuaris i usuàries.
- Protocol en la resolució de problemes.

Durada

16 hores (12 hores de treball autònom asíncron + 4 hores de videoconferències amb Zoom)

Participants

Màxim 22 persones.

Lloc

Videoconferències amb Zoom i Aula Virtual de l'UJI

Calendari

Del 21 d'abril al 19 de maig de 2023:

  • Primera sessió zoom el 21 d’abril de 13 a 15h
  • Darrera sessió zoom el 19 de maig de 13 a 15h

Píndoles obertura: 

  •  Píndola 1: 21 d’abril.
  •  Píndola 2: 28 d’abril.
  •  Píndola 3: 5 maig.
  •  Píndola 4: 12 de maig.

Horari

horari de les sessions obligatòries amb Zoom: 21 d'abril i de 19 de maig de 13 a 15h

Professorat

Esther González Rivas (Consultora en desenvolupament professional i d'equips)

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 26 de gener al 4 de febrer de 2023. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 8 de febrer al 22 de març de 2023. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Avaluació

Assistència obligatòria a les dues sessions de Zoom i completar les activitats proposades de les 4 unitats del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit a les dues sessions de Zoom i haja completat totes les activitats proposades de les 4 unitats de les quals consta el curs, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb els anteriors requisits no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans