Formació del PAS per al segon trimestre. Any 2013 VII Pla de formació del personal d'administració i serveis (2013-2015)

22/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Nota: (GV) són els cursos inclosos en el Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servei de l’administració de la Generalitat Valenciana per a l’any 2013 (DOGV núm. 6944 de 16/01/2013).

Cursos que oferim
Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans