Homologació dels estudis oficials dels graus de Mestre/Mestra en Educació Infantil i Primària pel nivell C1 de valencià

13/02/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

INFORMACIÓ PER A SOL·LICITAR L’HOMOLOGACIÓ DELS ESTUDIS OFICIALS DELS GRAUS DE MESTRE/MESTRA EN EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA PEL NIVELL C1 DE VALENCIÀ

 

Preguntes freqüents

 1. Qui la pot sol·licitar?                                                                                                                
 2. Quins són els requisits?                                                                                                              
 3. Quines són les vies possibles per a obtindre l’homologació i quants crèdits fan falta?            
 4. Com s’accedeix al curs organitzat per l’Oficina d’Estudis: Llengua Catalana per a Mestres (nivell C1)?                                                                                                                                          
 5. Computen totes les assignatures de l’expedient?                                                                      
 6. Com puc saber si tinc tots els crèdits necessaris?                                                                     
 7. Què passa si he reconegut una assignatura d’un altre grau?                                                    
 8. Quin és el procediment i el termini per a fer la sol·licitud?                                                         
 9. Quina informació he d’incloure en la instància del Registre electrònic?                                    
 10. Què puc fer si no tinc els 18 ECTS obligatoris d’assignatures en continguts curriculars?        
 11. Quins altres títols acreditatius de llengües són vàlids per a acreditar el nivell de competència lingüística?

Qui la pot sol·licitar?

Alumnat de qualsevol grau de Mestre o Mestra de l’UJI (pla 2018) amb els crèdits necessaris per a tancar expedient, i que haja acabat el grau a partir del curs 2021/22.

Quins són els requisits?

 • Tindre tots els crèdits necessaris per a tancar expedient.
 • No tindre acreditat oficialment el nivell C1 de valencià.
 • Haver superat 18 ECTS en continguts curriculars de valencià, és a dir, haver superat aquestes tres assignatures:

 

 Mestre/Mestra d’Educació Infantil

(18 ECTS en continguts curriculars)

 Mestre/Mestra d’Educació Primària

(18 ECTS en continguts curriculars)

MI1843 (OB, 1r curs, 6 ECTS)

MI1834 (OB, 4t curs, 6 ECTS)

MI1844 (OP, 3r curs, 6 ECTS)

MP1843 (OB, 1r curs, 6 ECTS)

MP1834 (OB, 4t curs, 6 ECTS)

MP1844 (OP, 3r curs, 6 ECTS)

 

 • Haver rebut 62 o 24 crèdits de docència en assignatures del grau, segons la via escollida (mireu l’apartat següent).

Quines són les vies possibles per a obtindre l’homologació i quants crèdits fan falta?

Existeixen dues vies diferents:

 

VIA Assignatures en continguts curriculars

Crèdits d’assignatures impartides íntegrament (100%) en valencià

Total

VIA 1

18 ECTS

62 ECTS

80 ECTS

VIA 2

18 ECTS
+ 6 ECTS (Curs de l'Oficina d'Estudis per a mestres)

24 ECTS

48 ECTS

 

Com s’accedeix al curs organitzat per l’Oficina d’Estudis: Llengua Catalana per a mestres (nivell C1)?

Podeu trobar en aquest enllaç la informació de la preinscripció, matrícula, calendari i requisits d'accés.

Més informació sobre el curs:  estudispropis@uji.es

Computen totes les assignatures de l’expedient?

Les assignatures relacionades amb el Pràcticum als centres i el Treball de Fi de Grau (TFG) no computen en el total de crèdits.

Com puc saber si tinc tots els crèdits necessaris?

Consulteu el vostre expedient a l’IGLU, fixeu-vos en la columna “Idiomes”. Heu de computar només les assignatures que apareixen només catalogades com a “ca” (han de ser 100% impartides en català).

Què passa si he reconegut una assignatura d’un altre grau?

Si és d’un altre grau de l’UJI, apareix de forma automàtica la llengua d’impartició, per tant els crèdits reconeguts d’UJI a UJI sí que computen.

Si és d’una altra universitat, heu de demanar a la universitat d’origen un certificat en què conste que en aquesta assignatura, l’any que la vau aprovar, la docència era al 100% impartida en valencià.

Quin és el procediment i el termini per a fer la sol·licitud?

Qui i com? La persona interessada que complisca els requisits haurà de demanar l'homologació mitjançant una instància en el Registre electrònic (IGLU> Registre electrònic), adreçada: Servei de Llengües i Terminologia.

Quan? De l'1 al 9 de juliol de 2024

 

Quina informació he d’incloure en la instància del Registre electrònic?

Heu d’emplenar les vostres dades personals i la resta de camps, per exemple:

EXPOSE: que conec la convocatòria d’homologació del certificat de nivell C1 i complisc tots els requisits

 • Via d’accés:           (ha de dir 1 o 2)
 • Núm. crèdits de contingut curricular:
 • Núm. crèdits d’assignatures rebudes en valencià:
 • Codi de les assignatures rebudes en valencià i any en  què es va rebre la formació:

SOL·LICITE: que s’estudie el meu cas per a demanar l’homologació de nivell C1 de valencià.

Destinació: en el desplegable cal triar “Servei de Llengües i Terminologia” i a la següent casella on es pot escriure, no s’ha d’escriure res.

Documentació adjunta: no cal adjuntar res.

Finalment, s’ha d’enviar. Rebreu un correu de registre automàtic de l’enviament.

 

Què puc fer si no tinc els 18 ECTS obligatoris d’assignatures en continguts curriculars?

L’homologació del títol de C1 de valencià és només una de les vies possibles per a poder acreditar el nivell de llengua, existeixen altres vies, com ara:

- UJI. Superar qualsevol curs de nivell C1 o C2 oferit per l’SLT (és reconegut de forma interna dins de l’UJI i es pot afegir a l’expedient de l’estudiantat).

- UJI. Acreditacions CIEACOVA.

- JQCV. Proves de la JQCV.

- EOI. Exàmens d'acreditació.

- Altres. Qualsevol institució que aparega en la taula d'equivalències de l'UJI

 

Quins altres certificats acreditatius de llengües són vàlids per a acreditar el nivell de competència lingüística?

Consulteu la taula d'equivalències de l'UJI

 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia