UJI

Àmbits de treball

01/12/2020 | SLT
  • Àrea d’Assessorament Lingüístic en Valencià. Ofereix serveis de correcció i traducció de textos administratius, docents i institucionals i suport terminològic en les llengües oficials de la Universitat.
  • Àrea d’Assessorament en Llengües Estrangeres. Ofereix un servei de correcció i traducció de textos administratius i institucionals en llengües estrangeres.
  • Àrea de Formació. Coordina i organitza la formació i l’acreditació en idiomes de la comunitat universitària.
  • Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). És un espai d’aprenentatge on es pot aprendre idiomes de manera autònoma amb el suport de recursos i d'assessors.
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia