UJI

Presentació

03/10/2019 | SLT

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) és l'encarregat d'organitzar i resoldre totes les necessitats que la Universitat Jaume I té sobre les llengües que fa servir i sobre els models lingüístics que ha d'utilitzar en tots els seus àmbits d'actuació.

L’objectiu de l'SLT, d’una banda, és la promoció del valencià i la realització de totes aquelles activitats adreçades a aconseguir la seua consolidació com a llengua pròpia de la Universitat, i d’una altra banda, el Servei intenta donar resposta a les necessitats multilingües de la comunitat universitària.

El SLT també és l'òrgan encarregat d'organitzar, coordinar i impartir la formació en català i espanyol per a estrangers de l'estudiantat, el PDI i el PAS que arriba a la Universitat en programes d'intercanvi, dins de l'oferta formativa per estrangers que es programa anualment.

L'SLT depèn orgànicament i funcionalment del Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat. Els àmbits de treball del Servei són

                                                                       

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia