UJI

Presentació

02/12/2020 | SLT

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) és l'encarregat d'organitzar i resoldre totes les necessitats que la Universitat Jaume I té sobre les llengües que fa servir i sobre els models lingüístics que ha d'utilitzar en tots els seus àmbits d'actuació.

L’objectiu de l'SLT, d’una banda, és la promoció del valencià i la realització de totes aquelles activitats adreçades a aconseguir la seua consolidació com a llengua pròpia de la Universitat, i d’una altra banda, el Servei intenta donar resposta a les necessitats multilingües de la comunitat universitària. 

L'SLT també s’encarrega de fomentar i vetlar per l'ús del valencià i les altres llengües en totes les funcions comunicatives dels diversos àmbits de la Universitat i és l'òrgan encarregat d'organitzar, coordinar i impartir la formació en català i espanyol com a llengües estragneres de l'estudiantat, el PDI i el PAS que arriba a la Universitat en programes d'intercanvi, dins de l'oferta formativa que es programa anualment.

Els àmbits de treball del Servei són l'Àrea d'Assessorament de Valencià, l'Àrea d'Assessorament en Llengües Estrangeres, l'Àrea de Formació i el Centre d'Aprenentatge de Llengües.

L'SLT depèn orgànicament i funcionalment del Vicerectorat de Promoció Lingüística i Igualtat.

 

                                                                       

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia