Acreditació CIEACOVA

07/09/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

El 22 de setembre del 2015 es va reunir a Alacant el Ple de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per membres dels serveis lingüístics de diverses universitats valencianes, públiques i privades, que han signat un conveni per a l'homologació dels certificats de valencià expedits pels serveis lingüístics d'aquestes universitats.

La CIEACOVA té com a objectius principals fixar el model d'acreditació d'exàmens i coordinar les proves interuniversitàries d'acreditació per a obtenir els certificats de coneixements de valencià, i elaborar i publicar el catàleg de certificats d'acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants.

Cada universitat determina les convocatòries i els nivells en què participarà. El Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI programa dues convocatòries d'examen, al gener i al juny.

 

 

NOVETAT: Proves de la CIEACOVA I Pròxima convocatòria gener de 2024


Més informació (preus, condicions, etc.) en la convocatòria UJI

Trobareu més informació sobre l’administració de l’examen a la convocatòria marc en el web de la CIEACOVA: https://cieacova.com/ 

 

PROCEDIMENT PER A LA SOL·LICITUD DE RECLAMACIÓ DE LA PROVA DE MAIG-JUNY DE 2023

Termini de presentació de sol·licituds: del 14 al 18 de juliol de 2023

Canal: registre electrònic https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion

Termini de resolució de les sol·licituds de reclamació de la prova: abans del 18 de setembre de 2023

En aquest procediment es pot sol·licitar la segona correcció d’un o més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació de la qualificació ha de ser motivada suficientment, és a dir, ha de basar-se en els supòsits que apareixen a continuació i fonamentar-ne el contingut; en cas contrari, no es prendrà en consideració la reclamació.

a. Qüestions de procediment durant la realització de la prova o de càlcul de la puntuació.

b. Qüestions de correcció i avaluació. En aquest cas s’ha de sistematitzar i especificar amb arguments concrets i exemplificar amb detalls extrets de la prova.

En conseqüència, el desacord amb la qualificació obtinguda no és un motiu de reclamació de la qualificació.

NOTA IMPORTANT

Les sol·licituds de vista de la prova i reclamació presentades abans que comence el termini es consideraran nul·les per extemporànies.


 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia