UJI

Acreditació ACLES

Última modificació: 03/05/2021 | Font: SLT

Des del novembre de 2013, el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I és centre acreditat per l’'Associació de Centres de Llengües en l'Educació Superior (ACLES) per realitzar proves d’acreditació d’anglès dels nivells B1 i B2. Per tant, tots els examinands que aproven un examen d’anglès de nivell B1 i B2 de l’SLT obtindran un certificat amb el segell CertAcles, que garanteix rigor i qualitat de l’avaluació de les competències lingüístiques.

Aquests certificats són acceptats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el Decret 61/2013 de 17 maig com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Així mateix, aquests certificats són reconeguts oficialment per les universitats espanyoles segons l'acord del 8 de setembre de 2011 de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles(CRUE). A més, ACLES forma part de the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS) i per això les certificacions amb el segell CertAcles es reconeixen també en un gran nombre d'universitats d'altres països.

Taula de certificats admesos per ACLES

L'àrea de Formació de la SLT hem dissenyat cursos de preparació per a aquestes proves: ·         

Les proves CertAcles d'anglès es convoquen al juny i en desembre de cada any.

 

Darrera convocatòria de les proves de CertAcles:

Convocatòria de les proves d'acreditació CertAcles d'anglès, maig/juny de 2021

Llista provisional de persones admeses a les proves d’acreditació CertAcles d’anglès, maig/juny 2021

Calendari:
Termini de matriculació: del 30 de març al 30 d'abril de 2021.
Publicació de la llista provisional de persones admeses: 3 de maig de 2021.
Termini per formular rectificacions a la llista provisional: del 4 al 7 de maig de 2021.
Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 11 de maig de 2021.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia