Acreditació d'anglès ACLES

28/07/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Des del novembre de 2013, el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la Universitat Jaume I és centre acreditat per l’'Associació de Centres de Llengües en l'Educació Superior (ACLES) per realitzar proves d’acreditació d’anglès dels nivells B1 i B2. Per tant, tots els examinands que aproven un examen d’anglès de nivell B1 i B2 de l’SLT obtindran un certificat amb el segell CertAcles, que garanteix rigor i qualitat de l’avaluació de les competències lingüístiques.

Aquests certificats són acceptats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport segons el Decret 61/2013 de 17 maig com a acreditatius de la capacitació lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Així mateix, aquests certificats són reconeguts oficialment per les universitats espanyoles segons l'acord del 8 de setembre de 2011 de la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles(CRUE). A més, ACLES forma part de the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS) i per això les certificacions amb el segell CertAcles es reconeixen també en un gran nombre d'universitats d'altres països.

Les proves CertAcles d'anglès es convoquen al juny i en desembre de cada any.

 

Darrera convocatòria de les proves de CertAcles
 • Convocatòria de les proves d'acreditació CertAcles d'anglès, maig/juny de 2021
 • Resultats de les proves d'acreditació CertAcles d'anglès dels nivells B1, B2 i C1

  Consulteu ací el resultat de les proves

  Revisió i reclamacions

  Les sol·licituds de revisió o reclamació han d’adreçar-se al Servei de Llengües i Terminologia en un termini màxim de 3 dies des de la publicació dels resultats en web, mitjançant el Registre General de la Universitat Jaume I. S’haurà d’indicar el motiu de la reclamació.

  Revisió d'anglès: 23 de juny de 2021, a les 9.30 h en el CAL (Edifici Departamental d’Informàtica i Matemàtiques. Planta 0. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals).    

  Aquest procediment seguirà la normativa pròpia de l’UJI

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia