Cursos de preparació a proves d'acreditació CertAcles d'anglès

01/09/2023 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els cursos de preparació segueixen la mateixa organització didàctica que els cursos de llengua general. El que els en diferencia és, d’una banda, la durada (més breu) i, de l’altra, la finalitat específica de preparació de la prova, cosa que comporta no sols usar la llengua (i practicar les quatre habilitats lingüístiques i millorar el domini de la llengua, tot ampliant-ne el vocabulari i la gramàtica), sinó també conèixer les característiques de les proves (parts, tipus de tasques, etc), conèixer i reflexionar sobre els criteris d’avaluació. Es tracta de practicar amb models d’exàmens per desenvolupar tècniques i aprendre estratègies per preparar l'examen.

Per a obtenir el certificat d'un curs cal haver assistit a un mínim del 80% de les hores presencials del curs. Les hores de treball autònom són obligatòries.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia