Utilitat per al processament de formularis

Utilitat per al processament de formularis
Última modificació: 02/06/2015 | Font: SI

Els servidors WWW de l'UJI incorporen una utilitat capaç de processar els continguts d'un formulari i trametre'ls per correu electrònic a una adreça determinada. L'autor del formulari pot controlar quins camps s'enviaran per correu, a quina adreça i amb quin format.

Aquesta utilitat es troba a disposició de qualsevol usuari de la xarxa de l'UJI. La podeu fer servir tant a les vostres pàgines personals com als espais cedits als servidors centrals.


[Exemples]

Instruccions d'ús

Com preparar el formulari

 1. Dissenyeu el formulari amb les etiquetes HTML habituals. Podeu fer servir tots els camps INPUT, SELECT i TEXTAREA que necessiteu.
 2. En l'atribut ACTION de l'etiqueta FORM, especifiqueu l'URL /bin/Forms:
  <form method="GET" action="/bin/Forms">

  NOTA. Si el formulari es troba en una pàgina personal (servidor www3.uji.es) l'URL ha de ser http://www.uji.es/bin/Forms:

  <form method="GET" action="http://www.uji.es/bin/Forms">
 3. Dins del formulari, especifiqueu els següents camps INPUT especials:
  from
  Ha de contenir l'adreça que figurarà com a remitent del missatge que s'envie. Pot ser l'adreça de l'usuari que emplena el formulari. Per exemple:
  La vostra adreça de correu: <input type=text name="from" value="nom@uji.es">
  dest
  Adreça de correu del destinatari de l'enviament. És a dir, la persona que rebrà per correu els continguts del formulari. Per exemple:
  <input type=hidden name="dest" value="jomateix@uji.es">
  subject
  L'assumpte del missatge. Per exemple:
  <input type=hidden name="subject" value="Sol·licitud d'admissio al curset">
  outform
  Aquest camp us permet definir el format del missatge. Cal codificar els salts de línia amb '\n'. On vulgueu incloure el contingut d'algun dels camps que tingueu definits, escriviu el nom del camp precedit pel signe '$'. Per exemple, suposant que teniu al formulari dos camps anomenats 'nom' i 'edat', podeu definir el format de l'enviament així:
  <input type=hidden name="outform" value="\nNom = $nom\nEdat = $edat">

  Cosa que donaria lloc a un enviament semblant a aquest:

  Nom = En TalEdat = 48
 4. Aquests altres camps són opcionals:
  required
  Amb aquest camp es pot especificar una llista de camps que cal emplenar obligatòriament. Els noms dels camps s'han de separar amb comes. Exemple:
  <input type=hidden name="required" value="nom,edat">

  El formulari no es processarà mentre algun dels camps declarats obligatoris estiga en blanc.

  Si no s'especifiquen camps obligatoris qualsevol es pot deixar en blanc.

  lang
  Amb aquest camp podeu determinar l'idioma que utilitzarà el servidor per notificar que el formulari s'està processant, que s'han deixat camps buits, etc. Els possibles valors són ct (català), es (castellà) o en (english). Exemple:
  <input type=hidden name="lang" value="en">
  repdir
  L'URL d'un directori amb missatges de resposta personalitzats. Per exemple:
  <input type=hidden name="http://www3.uji.es/~usuari/formulari">

  Dins del directori especificat amb el camp repdir hi ha d'haver els documents HTML següents:

  ok.[lang].html
  Les dades s'han enviat. No hi ha hagut cap problema.
  bad_dest.[lang].html
  Falta l'adreça del destinatari, o l'adreça especificada amb el camp dest és incorrecta.
  bad_from.[lang].html
  Falta l'adreça del remitent, o l'adreça especificada amb el camp from és incorrecta.
  empty_fields.[lang].html
  L'usuari ha deixat buits camps que és obligatori emplenar.

  On [lang] és el codi de l'idioma (ct, es o en). Només són necessaris els documents de resposta corresponents a l'idioma elegit amb el camp lang. Si no s'ha especificat l'idioma es faran servir per defecte les versions en català, és a dir:

  ok.ct.html
  bad_dest.ct.html
  bad_from.ct.html
  empty_fields.ct.html

Exemples

Podeu utilitzar com a model alguns dels formularis del SIC. Per exemple la sol·licitud d'inclusió a la llista de servidors WWW de l'UJI.


 

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16