UJI
Última modificació: 15/01/2019 | Font: SI

 

El Servei d'Informàtica és l'encarregat de proporcionar suport tècnic en l'ambit de les noves tecnologies de la informació i de les telecomunicacions (TIC) a tota a la comunitat universitària. Com a membres de la Universitat Jaume I de Castelló (PAS, PDI, Estudiants i personal extern o convidat), el SI us ofereix els següents serveis.

 

Localització

Servei d'Informàtica

UNIVERSITAT JAUME I
Avinguda Vicente Sos Baynat, s/n
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
2a planta
12071 - Castelló


+34 964 729099 | adm-si@uji.es

Directori i organigrama

Alta Direcció
Vicerectorat de Campus i Vida Saludable
- Mayo Gual, Rafael
RR0307RV | Telf: 964 729049

 

Direcció
- Castellet Martí, José Miguel | Cap del servei
RR0227SD | Telf: 964 728932

 

Administració
- Pitarch Belmonte, Miguel Ángel
RR0229CP | Telf: 964 729099

 

Àrea d'Infraestructura i Sistemes
- Navarro Sanchis, Enric | Director de projectes informàtics - RR0226SD | Telf: 964 728925
- Alegre Alegre, Pascual | RR0223SD | Telf: 964 727414
- Galdú Orduña, Enrique | RR0223SD | Telf: 964 729085
- Mor Fabregat, Jose María | RR0224SD | Telf: 964 728923
- Vera Collado, José Miguel | RR0220SD | Telf: 964 387406
- Vericat Esteller, José Agustín | RR0220SD | Telf: 964 387405
- Villaplana Querol, Juan José | RR0224SD | Telf: 964 728926

 

Àrea d'Infraestructura de xarxa / Sistemes d'Informació
- Belenguer Burriel, María Pilar | Directora de projectes informàtics - RR0225SD | Telf: 964 728924
- Bort Cubero, Juan Luís | RR0221SD | Telf: 964 728916
- García Añó, Antonio | RR0230SD | Telf: 964 728928
- Mas Cifuentes Joaquín | ACO102CI | Telf: 964 728888
- Padilla Julian, Juan | RR0221SD | Telf: 964 729044
- Pérez Rubio, José Alejandro | RR0219SD | Telf: 964 728920
- Rocafull Baixauli, Maria Isabel | RR0218SR | Telf: 964 729224
- Tena Fortanet, Julio | RR0228SD | Telf: 964 729087

 

Operació
- Orenga Suliano, Manuel | Cap d'operació - RR0211SD | Telf: 964 728917
- Alegre Alegre, Pascual | RR0211SD | Telf: 964 387414
- Ballester Sorribes, Julio | RR0211SD | Telf: 964 387411
- Benedicto mañez, Miguel | RR0211SD | Telf: 964 387409
- Chiva del Ramo, Jaume | RR0211SD | Telf: 964 387407
- Conde Camañ, Antonio | RR0211SD | Telf: 964 387416
- Girón Ruiz, Juan José | RR0211SD | Telf: 964 387415
- Moreno Molina, Marcelo |  RR0211SD | Telf: 964 387410
- Morte Ruíz, María José | RR0211SD | Telf: 964 387401
- Peñarrubia Pardo, Pascual | RR0211SD | Telf: 964 387412
- Zaragoza Claramonte, Héctor | RR0211SD | Telf: 964 387408

 

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica