UJI

Formularis de petició

Última modificació: 10/07/2018 | Font: SI
AVÍS: Les peticions de 'Intervenció als Operadors' (avaries, consultes, etc.), 'Sistemes', 'Telefonia', 'Petició equips per a presentacions i congressos' han passat al CAU. Per a sol·licitar alguna d'aquestes caldrà accedir a http://cau.uji.es

 Administració Servei d'Informàtica

Tòner

Sol·licitud per a demanar un recanvi de tòner de impressora laser. (només serveis centrals)
Sol·licitud per a la instal·lació de programaris a les aules d'informàtica
Regularització d'equipament informàtic o substitució de l'antic

 

 Àrea de Sistemes d'Informació

Correu electrònic (vore informació addicional)
Sol·licitud de creació de compte d'usuari per al personal extern a l'UJI
Demanar ampliar un compte d'usuari de convidat (tipus GUEST) o sol·licitar accés al servidor de càlcul científic.
Base de dades 'PERSONA'
Petició d'accés a la base de dades corporativa (només personal d'administració i serveis -PAS-)
Domini
Accés Windows i Unitat X de serveis
Àlies i Bústia compartida
Petició d'un àlies o bústia compartida (creació, afegir o eliminar usuaris d'un àlies)
Grups
Creació d'una llista de distribució de correu (Grups-Google)
Gestió documental
Petició d'accés a l'espai de gestió documental de treball col·laboratiu
Serveis Web
Sol·licitar un espai per allotjar una pàgina web / bloc. Només per a projectes UJI o firmes de col·laboracions externes.
Modificar nom del propietari del espai, quota en disc i altres recursos.

 

 Àrea de Sistemes

Protecció de dades
Notificar una incidència de seguretat
Petició de dades
Sol·licitar dades del Directori corporatiu (només usuaris autoritzats)

 

 Àrea de Comunicacions

Telefonia corporativa
Sol·licitar instal·lació de infrastructura i telèfons fixos nous
Modificació de serveis del mòbil corporatiu. Incidències, crèdit mensual, SIM, etc ...
Xarxa
Sol·licitud d'accés a aplicacions de gestió
Sol·licitud per a demanar alta, baixa o modificació d'un servidor a la xarxa
Sol·licitud per a demanar accés a la xarxa P2P (només PAS i PDI)
Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica