Actualització de dades personals

02/07/2020 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Introducció al 'PERSONA'

L'aplicació 'PERSONA' es va concebre amb la finalitat d'incloure en la base de dades corporativa totes les vinculacions que qualsevol usuari (PAS, PDI, estudiant, sènior, sauji, personal convidat, tercers, etc.) té amb la Universitat Jaume I. Aquesta ofereix, entre altres coses, serveis afegits com la gestió de comptes d'usuari, així com la informació bàsica de tota la comunitat universitària per a la seua utilització en diferents aplicacions.

Respecte a la gestió dels comptes d'usuari en els servidors UNIX corporatius del Servei d'Informàtica, aquest mòdul de l'aplicació consta de dues parts, la primera consisteix en la gestió d'usuaris, integrada amb la base de dades, i la segona s'encarrega de dur a terme les operacions corresponents (altes, baixes, modificacions, llistats, etc) als servidors.

Si es detecta alguna anomalia o error en alguna dada personal com per exemple, domicili, població, telèfon, etc. haurà de contactar, depenent de la seua vinculació anteriorment descrita a:

VINCULACIÓ
SERVEI RESPONSABLE
Estudiant, becari FPU/FPI/MEC Servei de Gestió de la Docència i Estudiants
Dades personals PAS/PDI Cap de servei del seu departament o servei i en última instància, RR.HH.
Dades d'ubicacions físiques (despatxos, telefonia, etc.) PAS / PDI Secretària del departament o servei corresponent.
PAS dels serveis centrals Servei de Recursos Humans
Treballador extern Secretària del departament o servei corresponent
Comptes fidelitzats Servei d'Informàtica
Personal jubilat PAS/PDI o SAUJI SAUJI (Societat d'Amics i Antics Alumnes de l'UJI)
  • La creació de comptes UNIX en les màquines corporatives, és automàtica. No obstant això, en el processos de migració dels comptes antics es poden produir errors involuntaris en creuar dades. Si aquest és el seu cas, haurà de contactar amb el Servei d'Informàtica.
  • Les ubicacions físiques, les genera l'Oficina Tècnica d'Obres i projectes (OTOP).
  • L'organigrama d'ubicacions lògiques, les gestiona el Servei de Planificació i Organització (SPO)
  • Les altes telefòniques les gestiona el Servei d'Informàtica. (SI)
  • L'assignació d'ubicacions físiques a lògiques, les gestiona el vice rectorat amb competències en infraestructures/campus.

INFORMACIÓ D'INTERÈS

Tractament de Dades en la Universitat Jaume I

 

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica