22/01/2018 | SI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Servei d'Informàtica és l'encarregat de donar suport a la comunitat universitària en l'ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC).

Tots els alumnes tenen un compte en el servidor UNIX corporatiu destinat exclusivament a la docència.

Aquest permet accedir als serveis de xarxa corporatius; que són, entre uns altres, el de correu electrònic i tots els serveis de valor afegit (SVA) d'informació (per exemple, consultar el certificat de notes) a través de l'IGLU, el servei d'informació i gestió en línia.

El compte de correu s'obté en el moment de formalitzar la matrícula. En el cas de problemes amb la clau d'accés (pèrdua / oblit) hauràs d'accedir a SSO. Si el compte està bloquejat hauràs de contactar amb el CAU

Si necessites informació sobre els programes instal·lats en les Aules d'Informàtica, polsa ací.

Existeixen dos tipus d'aules:

  • les de docència, d'ús restringit per a les classes,
  • i les de lliure accés.

La forma més senzilla de consultar el correu electrònic que proporciona la universitat és mitjançant un navegador WWW (Chrome o Firefox ), usant la passarel·la introduint les credencials (login/pwd) que s'obtenen en el moment de formalitzar la matrícula.


 

Com a membres de la Universitat Jaume I de Castelló, el Servei d'Informàtica us ofereix els següents serveis:

1.-

Un compte d'usuari en els servidors UNIX corporatius. Aquest t'identifica unívocament i et permet, entre uns altres, utilitzar el correu electrònic, crear pàgines web personals, accedir a procediments de gestió de la Universitat, etc.

2.-

Accés fàcil al vostre correu mitjançant la passarel·la gmail.uji.es

3.-

Accés fàcil en l'Aula Virtual, entorn d'ensenyament i aprenentatge de la UJI que està integrada amb la base de dades de gestió acadèmica.

4.-

Accés interactiu per SSH (lynx para estudiants i lepus para PAS / PDI / Convidats).

5.- Accés al Directori Institucional i tot un món de serveis web.
6.- Consulta del vostre expedient acadèmic: certificats de notes, estat de les beques, nombre de convocatòries utilitzades, torns de matrícula, etc. mitjançant l'IGLU.
7.- 4 Aules d'Informàtica de lliure accés amb impressió làser i 26 Aules d'Informàtica per a la docència amb impressió làser així com consultar la quota d'impressió docent. Podeu reservar el vostre equip a la Mediateca mitjançant la i-Ujier@
8.- Accés des de la Universitat Jaume I en la Internet a 2x155 Mbps.
9.- Recepció d'avisos i informacions (v.g., les notes) al teu mòbil GSM via missatge curt (SMS). Fa falta, prèviament, donar-se d'alta en l'IGLU. Disposeu també d'enviaments gratuïts de SMS. Cal tenir activats els Canals.
10.- Còpia de seguretat de les vostres dades (directori 'Home' i correu electrònic) i, per tant, possibilitat de restauració. Cal sol·licitar-ho via CAU o telefonant al 964 38 7400
11.- Accés en la xarxa UJInet des de la FREEnet . Aquesta us permet l'ús de la infraestructura comuna de la xarxa (incloent l'accés Wi-Fi) per a accedir a la UJInet [+ info]. Accés a eduroam  (permet l'accés en Internet tant des de la UJI com des de qualsevol institució afiliada, com és la Universitat Jaume I)

En cas de dubte, sempre podeu dirigir-vos al Centre d'Atenció a Usuaris (CAU): http://cau.uji.es - cau@uji.es

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica