Beques per a estudiants procedents d'Amèrica Llatina per a estudis de màster a l'UJI al curs 2021/2022 /

27/01/2022 | ORI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Bases de la convocatòria i accès al formulari de sol·licitud electrònica 

Publicació d'extracte de la convocatòria al DOGV 24/02/2021.

Plataforma de la convocatòria Becas del Banc de Santander.

Termini de presentació de sol·licituds en línia del 25 de febrer al 17 de març de 2021.

Modificació del termini de presentació de sol·licituds a causa del canvi en el calendari laboral dels dies festius locals acordat per l'Ajuntament de Castelló (DOGVnº 9032 de 04/03/2021)

Annexes en format word:

Annex III

Annex IV

Annex V

Indicacions per a crear un compte

Taula d'equivalències d'idiomes del Servei de Llengües de la Universitat Jaume I

Informació masters UJI

Resolució provisional de sol·licituds rebudes sense defectes i sol·licitants exclosos Termini per a presentació de reclamacions i esmenes del 7 al 20 d'abril de 2021.

Resolució definitiva de persones sol·licitants admeses i excloses al programa de beques i de nomenament dels membres de la Comissió de Valoració. Apertura del procés de valoració de les sol·licituds de les persones candidates admeses.

Resolució de correcció d’errades a la resolució definitiva de admesos i exclosos i motius d’exclusió

Resolució provisional d’adjudicació de beques i suplents  Termini per a presentar reclamacions del 13 al 26 de maig de 2021

Resolució definitiva d'adjudicació de beques i suplents. Termini per a la presentació de la aceptació de beca, presentació dels annexes IV i V i per a la preinscripció en el máster sol·liciitat del 31 de maig al 11 de juny.

Resolució definitiva final d' adjudicació de beques del Programa de Beques per a estudiants llatinoamericans per cursar estudis de máster en la UJI durant el curs acaèmic 2021/22

Segona resolució definitiva d'adjuidcció de les beques

 

 

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals