investigacio detall investigacio

WANT - Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables

foto grupo

Coordinació:

Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Nombre de doctors: 7

Àrees d'aplicació:

Pàgina web

WANT – Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables, és un equip d’investigació reconegut per l’UJI com a grup d’alt rendiment (GAR) (Resolució de 4 d’abril de 2018, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló) per vuitè any consecutiu (2010-2018) especialitzat en salut psicosocial en el treball i en la prestació de serveis avançats per al diagnòstic, avaluació de riscos psicosocials i intervencions positives en l’àmbit laboral. Per a això s’utilitza una metodologia que té com a eix central la Psicologia Organitzacional Positiva, que és innovadora perquè a més d’avaluar les àrees de millora, el focus se situa en els aspectes positius i fortaleses de l’organització per a potenciar-los. Aquesta perspectiva dual s’utilitza també a l’hora de donar retroalimentació a les organitzacions, ja que no només és important saber quines coses no funcionen i s’han de millorar, també ho és conèixer quines altres coses estan fent-se correctament i funcionen de manera òptima. Aquest enfocament en l’acció positiva es tradueix en els serveis que s’ofereixen a les organitzacions amb convenis de col·laboració amb l’UJI i contractes d’R+D+I. La missió de l’equip és desenvolupar persones, equips i organitzacions més saludables i resilients (HEalthy and Resilient Organizations - HERO) i fomentar el benestar i la qualitat de vida laboral.