UJI
  • UJI
  • Perfils
  • InfoCampus
  • Cessió d'espai temporal per a les associaciacions universitàries inscrites al Registre d'associacions de la Universitat Jaume I

Cessió d'espai temporal per a les associaciacions universitàries inscrites al Registre d'associacions de la Universitat Jaume I

13/05/2021 | InfoCampus

Els espais i punts de treball que la Universitat Jaume I posa a l’abast de les entitats per a 2019/2020 són:

Despatx per a associacions identificat amb la següent nomenclatura:

Espai de gestió per associacions G1102SD (sala de reunions) ubicat a l’Edifici d’associacions (Àgora E-1). L’espai és d’ús compartit i consta de 10 espais de treball amb el corresponent equipament informàtic d’ús compartit.

Sala de reunions: espai i GG1002SD habilitat com a sala de reunions d’ús compartit.

Qui es pot beneficiar

Poden participar d’aquesta convocatòria les associacions inscrites al registre d’associacions de la Universitat Jaume I les associacions que reunesquen els requisits següents:
a. Estar inscrites com a associació al Registre d’Associacions de la Universitat Jaume I.
b. Tenir les dades actualitzades de l’associació.
c. Haver presentat un breu informe sobre les activitats que es pretenen desenvolupar al llarg del curs acadèmic.
d. Haver presentat la memòria anual sobre les activitats realitzades.
e. Que les seues activitats s’ajusten al seu objecte social.
f. Que desenvolupe activitats al campus universitari.
g. No es tindrà en compte les associacions que ja disposen d’algun tipus d’espai o locals associatius.

Documentació a presentar:

Per a sol·licitar la utilització dels espais cal presentar:
- Sol·licitar en seu electrònica l’accés a un espai adjuntant una breu memòria, on es descriguen les activitats previstes per al curs acadèmic 2019-2020 i la previsió d’utilització de l’espai sol·licitat i
- Memòria general de les activitats realitzades o serveis desenvolupats per l’associació o col·lectiu durant el curs acadèmic 2018/19, llevat que ja s’haja presentat amb anterioritat.

Podeu consulta ací la convocatòria 

Seu electrònica  

Termini de sol·licituds: 23 d'octubre de 2019

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social