Cessió d'espai temporal per a les associacions universitàries inscrites al Registre d'associacions de la Universitat Jaume I

01/12/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’objecte d’aquesta convocatòria és assignar a les associacions inscrites al Registre d’Associacions de la Universitat Jaume I, l’ús i gaudi d’uns espais que tenen la condició de béns de domini públic, durant el període d'un any des de la seua concessió.

Esta convocatòria es regeix per la Normativa del procediment per a l'autorització d'ocupació temporal i ús de locals, espais, equipament i serveis per a les associacions inscrites en el Registre d'Associacions de la Universitat Jaume I.

Els espais i punts de treball que la Universitat Jaume I posa a l’abast de les entitats per al curs 2023/2024 s’identifica com:

 • Espai de gestió per associacions G1102SD ubicat al primer pis de l’Edifici d’associacions (Àgora E-1).

L’espai és d’ús compartit i consta de 10 punts de treball amb el corresponent equipament informàtic d’ús compartit.


Qui es pot beneficiar

Poden participar d’aquesta convocatòria les associacions inscrites al registre d’associacions de la Universitat Jaume I les associacions que reunisquen els requisits següents:

 1. Estar inscrites com a associació al Registre d’Associacions de la Universitat Jaume I.
 2. Tenir les dades actualitzades de l’associació.
 3. Haver presentat un breu informe sobre les activitats que es pretenen desenvolupar al llarg del curs acadèmic 2023/2024.
 4. Haver presentat la memòria anual sobre les activitats realitzades el curs anterior a la present convocatòria (2022/2023).
 5. Que les seues activitats s’ajusten al seu objecte social.
 6. Que desenvolupe activitats al campus universitari.
 7. Que no disposen d’algun tipus d’espai o locals associatius.

Documentació a presentar:

Per a sol·licitar la utilització dels espais cal:
a) Sol·licitar en seu electrònica l’accés a un espai adjuntant:

 1. Formulari (annex II de la convocatòria) degudament emplenat amb les dades de l’associació.
 2. Un breu informe de les activitats previstes per al curs acadèmic 2023/2024 i la previsió d’utilització de l’espai sol·licitat.
 3. La memòria general de les activitats realitzades o serveis desenvolupats per l’associació o col·lectiu durant el curs acadèmic 2022/2023, llevat que ja s’haja presentat amb anterioritat.

 

Termini de presentació de sol·licituds: 31/10/2023 - 14/11/2023

Podeu consulta ací la convocatòria , el formulari de sol·licitud i el tràmit per a presentar la sol·licitud.

Resolució d'adjudicació dels espais

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable