Sessió 1

25/03/2021 | Consell de l'Estudiantat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Sessió: 01 curso 20/21

Lloc:  Google Meet

Inici:  5 febrer 2021 a las 15:30                                      Fi (previsió): 18:30

 Mitjançant eel present document, es convoca el Ple del Consell de l’Estudiantat: primera convocatòria a les 15:30 i a les 15:35 la segona convocatòria.

 

L’ordre del dia és el següent:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 2. Informe de la Portaveu
 3. Ratificació dels òrgans unipersonals i col·legiats del Consell General d’Estudis.
 4. Elecció del Portaveu del Consell de l’Estudiantat.
 5. Elecció, si escau, del Viceportaveu del Consell de l’Estudiantat.
 6. Elecció de la Junta Permanent del Consell de l’Estudiantat.
 7. Elecció de la Secretaria i Membre designat dels assumptes econòmics del Consell de l’Estudiantat.
 8. Ratificació dels representants de les comissions elegides en el CGE.
 9. Elecció dels representants en les comissions restants.
 10. Assumptes en tràmit.
 11. Torn obert de paraules.
Informació proporcionada per: Consell de l'Estudiantat