Consell Social

05/04/2022 | Consell Social
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell Social és l'òrgan col·legiat universitari de participació de la societat en la universitat i està format pel president, sis vocals en representació del Consell de Govern de la Universitat, entre els quals es troben la rectora, el secretari general i el gerent, i altres divuit vocals designats en representació dels interessos socials entre personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social.

Et pot interessar
Recurs d'imatge accio consell

Consell Social