UJI
  • UJI
  • Presentació

Presentació

Última modificació: 02/04/2015 | Font: Universitat per a majors

La formació Permanent Sénior "Universitat per a Majors"

La Universitat, com a institució al servei de la societat, fomenta el desenvolupament del coneixement i col·labora de manera determinant en el progrés social i cultural de les persones i dels pobles.

Mentre en èpoques anteriors els estudis universitaris eren pràcticament inaccessibles per a les persones majors, en l'actualitat la societat necessita i demanda que la Universitat estigui oberta a totes les persones, sense discriminació alguna, que desitgin ampliar estudis i posseeixin els requisits legalment establerts.

La Universitat Jaume I, des de la seva creació en 1991, ha pretès ser sensible a la realitat del nostre temps i respondre en tant que sigui possible a les necessitats de tots els ciutadans, oferint molt ràpid com a títols propis els estudis per a persones majors. En l'àmbit del Programa de Formació Permanent “la Universitat *per a *Majors” des de 1998 ofereix a les persones majors de 55 anys la possibilitat accedir al títol “Graduat Universitari Sènior en Ciències Humanes i Socials” i cursar posteriorment algun dels Postgraus Sènior establerts. Mitjançant aquesta oferta acadèmica no es pretén directament la preparació per a l'exercici professional, sinó que es desitja contribuir a la millora de les capacitats humanes dels estudiants majors, tant des del punt de vista de la formació personal com de la seva participació en el desenvolupament social.

En la nostra societat, dinàmica i subjecta a canvis importants, la formació i l'aprenentatge permanent (Lifelong learning) són necessaris per no caure en la marginació intel·lectual i poder comprendre el que esdevé en l'actualitat, al mateix temps que es converteixen en excel·lent estímul per mantenir-se actiu i poder participar de manera responsable en el context social i cultural que ens ha tocat viure.

Informació proporcionada per: Universitat per a majors