UJI
  • UJI
  • Universitat per a majors

Universitat per a majors

27/05/2016 | Universitat per a majors

La Universitat, com a institució al servei de la societat, fomenta el desenvolupament del coneixement i col·labora de manera determinant en el progrés social i cultural de les persones i dels pobles.

Mentre en èpoques anteriors els estudis universitaris eren pràcticament inaccessibles per a les persones majors, en l'actualitat la societat necessita i demanda que la Universitat estigui oberta a totes les persones, sense discriminació alguna, que desitgin ampliar estudis i posseeixin els requisits legalment establerts. [Anar a la presentació]

Contacte

Universitat per a majors. Universitat Jaume I
Pavelló Poliesportiu, DB0045SD. Campus del Riu Sec. 12071 Castelló de la Plana
Telèfon: 964729322 - Adreça electrònica: majors@uji.es

Informació proporcionada per: Universitat per a majors