Preinscripció i Matrícula

12/05/2023 | Universitat per a majors
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Matrícula

Les persones que vulguen iniciar els estudis de “Grau Universitari Senior en Ciències Humanas i Socials” en la Universitat Jaume I han de formalitzar la preinscripció durant els mesos de maig i juny, a través de preinscripcio.uji.es, en el Registre de la Universitat o en la Secretaria de la Universitat per a Majors. La preinscripció han de realitzar-la només les persones de nova inscripció, aquesta no compromet a la matrícula oficial, però sí que és necessària per a posteriorment gestionar la matrícula. 

La formalització de la matrícula, és requisit indispensable per poder cursar els estudis en la Universitat per a Majors.

Termini: durant el mes de setembre el dia i l’hora establerts de forma individual i per torns; podrà consultar-se el torn a la Secretaria de la Universitat per a Majors, Àgora Universitària, Local 3. 

Lloc: Àgora Universitària, Local 3. 

Documentació a aportar:

  • 2 fotografies en color (almenys una d’elles original).
  • 1 fotocòpia del DNI.

L’import de la matrícula dependrà de la quantitat d’assignatures i activitats permanents que trieu. L’import total de la matricula es podrà domiciliar o fer efectiu mitjançant el rebut que podeu imprimir des de l’assistent de matrícula.

Si domicilieu el pagament, deureu d’introduir el vostre compte corrent al realitzar la matrícula (codi IBAN). En el cas de no domiciliar, cal efectuar el pagament mitjançant el rebut general per l’assistent de matrícula, en qualsevol sucursal indicada al rebut, la qual ja ens comunicarà el pagament realitzat.

Grau Universitari Sènior en Ciències Humanas i Socials: Els estudiants que es matriculen en el Grau Universitari Sènior en Ciències Humanas i Socials han de cursar les assignatures establertes de forma obligatòria en el pla d'estudis en primer, segon i tercer curs. El cost de matrícula serà de 147 euros per els cursos primer i segon i de 168 euros per a tercer curs. 

Postgrau Universitari Sènior: Una vegada superat el Grau Unviersitari Sènior, els alumnes que es matriculen en el Postgrau Universitari Sènior, han d’elegir com a mínim un dels quatre itineraris que s’ofereixen. El cost de matrícula de cadascun dels itineraris serà de 120 euros per itinerari.

Aules per a Majors a les Seus: Es desenvolupa el Curs Sènior en Cìències Humanes i Socials. El cost de la matrícula és de 93 euros a la Seu de l'Interior (Sogorb), Seu del Nord (Vinaròs i Sant Mateu), Seu del Camp de Morvedre (Sagunt) i 87 euros a la Seu dels Ports (Morella i Vilafranca).

Les Aptituds Tecnològiques, Lingüístiques i d’Anàlisi, tenen un cost de: 66 euros anuals. El mínim d’estudiants matriculats, en el Campus de Castelló haurà de ser de 20 alumnes.

Els estudiants hauran de pagar una taxa per serveis administratius de 10 euros.

Si arribada la data de venciment del rebut, aquest no s'ha fet efectiu, la Universitat iniciarà l'expedient administratiu de declaració de morositat, la qual cosa comportarà, si és procedent, l'anul·lació de la matrícula.

L’anulació de la matrícula per part de l’estudiantat haurà de sol·licitar-se per escrit en el Registre de la Universitat. Una vegada començat el curs acadèmic, no procedirà ni la modificació ni la devolució de taxes.

Informació proporcionada per: Universitat per a Majors