UJI

Disseny, realització i revisió de cursos en línia

Última modificació: 22/06/2020 | Font: Comissionat de la Rectora

curs guiaData d'inici: 6 de juliol
Durada: 10 hores de treball personal, amb tutorització i retroacció en línia.
Professorat: Carles Bellver Torlà (Centre d'Educació i Noves Tecnologies)
Lloc: Aula Virtual
Breu descripció dels objectius: Aprendre a dissenyar, realitzar i millorar cursos en l’Aula Virtual, en estudis a distància o semipresencials, o com a complement de la docència presencial, utilitzant la Guia per al disseny, la realització i la revisió de cursos en línia.

Prèvia inscripció a la pàgina: http://inscripcio.uji.es/

Continguts:

  • Estructura dels cursos i materials didàctics.
  • Eines d’interacció i col·laboració.
  • Activitats d'aprenentatge i avaluació.
  • Accessibilitat.

Metodologia:

  • Introducció als temes mitjançant vídeos i missatges al fòrum.
  • Estudi pautat de la guia i consulta de recursos addicionals.
  • Acompanyament mitjançant fòrum de debat.
  • Treball pràctic.