Termini per al dipòsit de la tesi i data límit

Última modificació: 21/06/2017 | Font: USE

Pla 2011

L'estudiantat de doctorat matriculat en programes regulats pel RD99/2011 disposa, per al dipòsit de la tesi, dels següents terminis en funció del regimen d'estudi:

  • Estudiantat a temps complet: disposa d'un termini de 3 anys per al dipòsit de la tesi des de la data d'amissió al programa. Existeix la possibilitat de demnanar una pròrroga per 1 any addicional que, excepcionalment, es podrà ampliar per un altre any addicional.
  • Estudiantat a temps parcial: disposa d'un termini de 5 anys per al dipòsit de la tesi des de la data d'amissió al programa. Existeix la possibilitat de demanar una pròrroga per 2 anys addicionals que, excepcionalment, es podrà ampliar per un altre any addicional.

El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys.

 


 

Plans anteriors

Programes de doctorat regulats pel RD 1393/2007

Cal distingir dos supòsits:

  • L’alumnat admès al programa de doctorat amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD 99/2011 (11/02/2011) ha de defensar la tesi doctoral abans del 11 de febrer de 2016 (data límit per a fer el dipòsit: 15 de novembre de 2015). Aquest termini es troba actualment esgotat.
  •  L’alumnat admès al programa de doctorat després de l’entrada en vigor del RD 99/2011 (11/02/2011) ha de defensar la tesi doctoral abans del 30 de setembre de 2017 (data límit per a fer el dipòsit: 15 de maig de 2017).
Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16