Termini per al dipòsit de la tesi i data límit

20/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pla 2011

L'estudiantat de doctorat matriculat en programes regulats pel RD99/2011 disposa, per al dipòsit de la tesi, dels següents terminis en funció del regimen d'estudi:

  • Estudiantat a temps complet: disposa d'un termini de 3 anys per al dipòsit de la tesi des de la data d'amissió al programa. Existeix la possibilitat de demnanar una pròrroga per 1 any addicional que, excepcionalment, es podrà ampliar per un altre any addicional.
  • Estudiantat a temps parcial: disposa d'un termini de 5 anys per al dipòsit de la tesi des de la data d'amissió al programa. Existeix la possibilitat de demanar una pròrroga per 2 anys addicionals que, excepcionalment, es podrà ampliar per un altre any addicional.

El còmput del temps màxim de permanència en el programa per a estudiantat amb regim de dedicació que inclou períodes a temps complet i a temps parcial és de quatre anys.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus