Ajudes per a la realització d'activitats formatives de doctorat: congressos, cursos i estades breus

19/11/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què són les activitats formatives?

Els programes de doctorat inclouen aspectes organitzats de formació investigadora que comprenen tant formació transversal, comú a tots els programes, com específica de l'àmbit de cada programa, si bé en tot cas l'activitat essencial del doctorand i de la doctoranda serà la investigadora.

  • Formació transversal: encaminada al desenvolupament d'habilitats en comunicació, ètica i integritat en la recerca, gestió de projectes científics, gestió de la propietat intel·lectual, gestió bibliogràfica, aspectes metodològics, emprededuría, ... (consulteu l'oferta de l'Escola de Doctorat per al curs acadèmic actual).
  • Formació específica: assistència i participació en seminaris, congressos i jornades dins de l'àmbit del programa, estades a altres centres de recerca relacionades amb la investigació, publicacions en revistas científiques, autoria de llibres o capítols de llibres, etc (consulteu la web del programa de doctorat).

Els doctorands i les doctorandes han de superar un mínim d'hores d'activitats formatives del programa de doctorat per a poder dipositar la tesis doctoral. 

Ajudes per a la realització d'activitats formatives en programes de doctorat

El "pla de captació de talent i suport als doctorands i a les doctorandes" aprovat pel Comité de Direcció de l'Escola de Doctorat considera imprescindible la necessitat de potenciar als investigadors i a les investigadores en formació, destacant la importància d’aquest col·lectiu que mitjançant la seua formació doctoral inicia la carrera investigadora i la transmissió del coneixement cap a la societat. La realització del conjunt d'activitats formatives que es regulen en les memòries de verificació dels diferents programes és clau per aconseguir la seua ràpida adaptació als estudis i tasques d’investigació. En aquest sentit, el Comité va acordar la posada en marxa de una convocatòria d'ajudes adreçades a estimular la realització d'activitats formatives per part de doctorands i doctorandes.

Informació proporcionada per: InfoCampus