Publicitat i Relacions Públiques

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques tenen en l’actualitat una gran importància estratègica, tant des d’un punt de vista econòmic, com social i cultural. Aquest grau ofereix una visió global de la comunicació estratègica en les organitzacions que va més enllà dels tradicionals conceptes de “publicitat” i “relacions públiques” àmpliament superats tant en l’àmbit acadèmic com en el professional.

La comunicació és una eina fonamental en tota societat, ja que és motor de l’economia, crea tendències, difon cultura, divulga valors... Ser un professional en publicitat i relacions públiques implica ser un especialista de la comunicació i de les seues tècniques que ha de tenir sempre present el paper fonamental que la comunicació i la imatge tenen en tot tipus d’organització, marca i/o producte.

Els ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques proporcionen una formació especialitzada en la creació, disseny i producció de la comunicació corporativa i publicitària, donant especial rellevància al pensament estratègic i creatiu, i especialment, als canvis produïts per la revolució tecnològica. La seua finalitat és formar professionals capaços d’abordar les diverses facetes publicitàries i de les relacions públiques: creació i producció publicitària i de les relacions públiques, investigació i planificació, gestió de comptes, comunicació corporativa, etc. També han de ser capaços d’analitzar els fenòmens publicitaris i de creació d’imatge contemporanis, amb especial atenció als relacionats amb la “societat de la comunicació i la informació”.

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques a l’UJI permeten oferir a l’alumnat les possibilitats d’integració professional en aquest context, amb l’explicació dels passos que s’han de seguir per al desenvolupament professional, tant per al treball per compte d’altri com per al treball per compte propi, més encara si s’atenen els enormes esforços realitzats per la institució per a crear fortes relacions amb el sector professional, tant d’àmbit nacional (per exemple a través del Seminari de Creativitat en Viu que organitza juntament amb la multinacional de comunicació més important del món, McCann WorldGroup), com provincial (l’UJI ha impulsat l’Associació per al Desenvolupament de la Comunicació de Castelló, AD Comunica).

Els graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques estan dirigits a exercir, entre altres, els llocs i funcions següents:

 • Direcció de comunicació: s’encarrega de coordinar, mantindre i millorar les relacions amb el públic (tant intern com extern) d’una organització i de consolidar una imatge positiva d’aquesta.
 • Assessorament – consultoria estratègica de comunicació: definir els objectius i les estratègies més òptimes, tenir visió de futur, ser proactiu en la planificació, etc.
 • Investigació, planificació i compra de mitjans: determinar l’estratègia mediàtica més òptima i adquirir els espais publicitaris més eficaços per als objectius del client.
 • Creació i redacció publicitària, realització de campanyes publicitàries originals, impactants, noves i eficaces.
 • Cap de protocol, figura fonamental en qualsevol institució pública i peça clau en les organitzacions privades, professional de les relacions diplomàtiques, detallista i responsable d’una part essencial de la imatge corporativa.
 • Disseny de campanyes publicitàries, de màrqueting promocional, màrqueting directe,street-marketing i la resta de tendències actuals.
 • Gestió de la comunicació corporativa, responsable de l’adequada coordinació i coherència entre la imatge interna i externa d’una organització.

Els objectius del grau en Publicitat i Relacions Públiques són, entre altres:

 • Fomentar la capacitat crítica, analítica i interpretativa, aportant els coneixements de les tècniques d’investigació i procediments de treball necessaris per a transformar les necessitats de la clientela en solucions de comunicació eficients.
 • Ensenyar un coneixement bàsic i general dels principals punts d’inflexió que configuren el panorama actual de la tasca del professional de la comunicació, especialment publicitària i de les relacions públiques. Els coneixements han de ser sempre rellevants per a la comprensió del fenomen de la comunicació i de la seua funció en la societat contemporània.
 • Ensenyar les maneres de construir, planificar i avaluar accions i discursos propis de la comunicació publicitària i de les relacions públiques per a l’elaboració de campanyes de comunicació.
 • Proporcionar un coneixement exhaustiu de tots els elements que conformen i s’interrelacionen en el sistema de la comunicació, especialment publicitària i les relacions públiques, per a la seua aplicació a la realitat de les organitzacions i per al desenvolupament d’una actitud estratègica. Aquesta formació els capacitarà per a la presa de decisions i la implementació d’estratègies de comunicació coherents, per mitjà d’una creativitat eficaç, mesurant posteriorment els seus resultats i extraient les conclusions oportunes.
 • Desenvolupar en l’estudiantat la capacitat per comunicar-se i expressar-se amb coherència i correcció en el seu exercici professional.

Per tot el que s’ha esmentat, la Universitat Jaume I busca formar i consolidar en cada promoció de graduats i graduades en Publicitat i Relacions Públiques, professionals caracteritzats per acumular intuïció, amb capacitat d’anàlisi i síntesi, aptitud per a avaluar, habilitat per aportar solucions intel·ligents i creatives, talent per a desenvolupar estratègies noves i formats innovadors, i amb capacitat d’adaptació al canvi continu.

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Característiques que hauria de tenir un futur estudiant del Grau en Publicitat i Relacions Públiques:

 • Interès i gust per la imatge i la seva capacitat comunicativa
 • Interès per la llengua (lectura i escriptura)
 • Ser conscient de la capacitat i el poder de la comunicació
 • Gust per la bona publicitat i les bones accions de Relacions Públiques
 • Ganes d'aprendre i desenvolupar les potencialitats personals
 • Esperit crític, analític i estratègic
 • Interès per temes socials i culturals
 • Ment oberta, creativa i original
 • Saber treballar en equip

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

 • En el grau en Publicitat i Relacions Públiques s’ofereixen 90 places.

 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Publicitat i Relacions Públiques s’han oferit 90 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,520, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 90) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Teoria del Periodisme (FBB)

Teoria de la Imatge (FBB)

Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (FBB)

Documentació Informativa (OB)

Llengua Espanyola / Catalana per a Comunicadors (FB)

Història del Món Actual (FBB)

Fonaments de Teoria de la Comunicació (OB)

Anglès Professional per a Comunicadors (FB)*

Dret de la Comunicació (FBB)

Teoria i Tècnica de la Fotografia (OB)

Segon curs

Tecnologia de la Comunicació (OB)

Gèneres Periodístics (OB)

Ètica i Deontologia Professional (FB)

Empreses de Comunicació (OB)

Crítica Publicitària (OB)

Narrativa Audiovisual (OB)

Estructura Social Contemporània (FBB)

Eines Informàtiques per a Comunicadors (FB)**

Fonaments del Màrqueting (OB)

Redacció Publicitària (OB)

Tercer curs

Estructura del Sistema Comunicatiu (OB)

Producció Audiovisual (OB)

Estratègies de la Comunicació (OB)

Creativitat I (OB)

Comunicació Corporativa i Gestió de Marca (OB)

Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió (OB)

Creativitat II (OB)

Estratègies de Publicitat i Relacions Públiques (OB)

Sociologia del Consum (OB)

Empreses de Publicitat i de Relacions Públiques (OB)

Quart curs

Planificació de Mitjans (OB)

Comunicació per a la Igualtat (OB)

Direcció de Comunicació (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Comunicació Política

Comunicació Financera

Indústries Culturals

Tècniques d’Investigació Social Aplicada

Psicologia de la Comunicació

Teoria i Història de l’Art Contemporani

Història Social de la Comunicació

Tècniques de Venda

Protocol i Gestió d’Esdeveniments

Publicitat Exterior

Vídeo Empresarial

Gestió de Comptes

Psicologia de la Publicitat

Màrqueting Directe i Interactiu

Tecnologies de la Xarxa Internet

Màrqueting en el Punt de Venda

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència  en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

 

 

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Publicitat i Relacions Públiques, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Adaptació a noves situacions
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG04 - Capacitat de gestió de la informació
CG05 - Capacitat d'organització i planificació
CG06 - Compromís ètic
CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG10 - Creativitat
CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG14 - Lideratge
CG15 - Motivació per la qualitat
CG16 - Raonament crític
CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG18 - Resolució de problemes
CG19 - Presa de decisions
CG20 - Treball en equip
CG21 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Anàlisi i recerca d'audiències, a través de les eines i fonts d'informació que proporciona el mercat, per a la selecció de mitjans i suports justificats en l'estratègia de mitjans per a una correcta difusió publicitària. Negociació i compra dels mateixos. Avaluació de resultats
CE02 - Aplicació pràctica dels coneixements i habilitats adquirits en els estudis de Publicitat i Relacions Públiques
CE03 - Aplicació pràctica en el món de les Agències dels coneixements i habilitats adquirides en els estudis de Publicitat i Relacions Públiques
CE04 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Publicitat i Relacions Públiques en el procés d'aplicació i/o recerca
CE05 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Publicitat i Relacions Públiques en la relació directa amb el món empresarial
CE06 - Capacitat per a definir i gestionar els pressupostos de comunicació per a la correcta imputació dels seus costos
CE07 - Capacitat relacional i d'indagació per a establir una interacció fluida i competent entre l'anunciant i l'agència, analitzant les característiques funcionals de la campanya i el seu desenvolupament operatiu
CE08 - Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge, realització de les peces publicitàries bàsiques i supervisió de la seua producció definitiva
CE09 - Capacitat i habilitat per a exercir com a experts en la gestió estratègica de la imatge corporativa d'una empresa
CE10 - Capacitat i habilitat per a exercir com a professionals que s'encarreguen de l'atenció al client de l'agència, assistint-li de manera continuada abans, durant i després de la realització de les seues accions de comunicació, prestant assessorament en temes de comunicació
CE11 - Capacitat i habilitat per a exercir les funcions que desenvolupa el departament de mitjans d'una agència i en major mesura en les diferents àrees que interactuen en les denominades agències de mitjans
CE12 - Capacitat i habilitat per a l'exercici liberal de la professió i la docència prestant assessorament a agències de comunicació o als seus clients en matèries vinculades amb la comunicació en qualsevol de les seues formes
CE13 - Capacitat i habilitat per a establir el pla de comunicació: fixar els objectius de comunicació, definir el públic objectiu, plantejar les estratègies i controlar el pressupost de comunicació
CE14 - Capacitat i habilitat per a identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa, afegint valor als seus productes i serveis i reforçant la reputació de la mateixa
CE15 - Capacitat i habilitat per a la creació i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos
CE16 - Capacitat i habilitat per a responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme o empresa. La seua labor es fonamenta a establir els contactes amb els diferents públics, tan interns com a externs, així com de la planificació, control i gestió del pla de comunicació anual
CE17 - Capacitat i habilitat per a utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives, en els diferents mitjans o sistemes mediàtics combinats i interactius (multimèdia), especialment per a aplicar-les al món de la comunicació, amb especial èmfasi en la creació de nous suports
CE18 - Coneixement, anàlisi i desenvolupament de tècniques de comunicació, de recerca motivacional i d'avaluació dels efectes psicosocials de la comunicació social
CE19 - Coneixement de l'estructura dels mitjans publicitaris: les seues característiques, tipologies i problemàtiques
CE20 - Coneixement de l'ètica i deontologia professional de la publicitat i de les relacions públiques així com del seu ordenament jurídic, que afecta tant a la pràctica com a la conducta ètica que ha de presidir el quefer del professional
CE21 - Coneixement de l'evolució dels aspectes industrials, socials i estètics que incideixen en les transformacions dels elements, formes i processos de la comunicació publicitària
CE22 - Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació publicitària, de les relacions públiques i corporatives en l'empresa pública i privada
CE23 - Coneixement de la metodologia de desenvolupament dels plans de mitjans com a canalitzadors d'efectivitat entre els públics i els anunciants
CE24 - Coneixement de les estratègies i processos encaminats a la creació i realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació
CE25 - Coneixement de les tècniques de recerca i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació publicitària: creatius, empreses, institucions, agències de publicitat i de R.P., mitjans, suports i públics
CE26 - Coneixement dels mètodes del pensament creador i la seua aplicació en el procés de comunicació publicitària: escoles, mètodes i tècniques
CE27 - Coneixement dels mètodes i tècniques de comunicació corporativa especifiques per a la presa de decisions en les àrees de comunicació en general i de publicitat en les empreses i institucions
CE28 - Coneixement dels processos d'elaboració dels missatges publicitaris: mètodes, tècniques creatives i els sistemes d'anàlisis de les campanyes
CE29 - Coneixement dels processos de recerca i interrelacions entre els subjectes de les activitats comunicatives i desenvolupament dels fonaments conceptuals de l'adreça estratègica aplicats a la comunicació per objectius para, des d'un plantejament metodològic, assistir als operadors de l'eficàcia comunicativa
CE30 - Coneixement del departament de comunicació dins de les empreses i institucions i de les habilitats i tècniques necessàries per a la seua adreça, especialment de la gestió del coneixement i dels intangibles de l'empresa, dels mercats i dels productes financers
CE31 - Coneixement del disseny i desenvolupament de les estratègies i aplicacions de les polítiques de comunicació persuasiva en les institucions i empreses públiques i privades, estudiant la metodologia necessària per a analitzar l'estat corporatiu, avaluar-ho mitjançant auditoria i dissenyar una estratègia específica
CE32 - Coneixement de l'ordenament jurídic de la comunicació publicitària i de R.P. Estudi dels principis ètics i de les normes deontològiques de la publicitat i de les relacions públiques
CE33 - Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i de les relacions públiques i dels seus processos i estructures organitzatives
CE34 - Coneixement teòric i pràctic de les tècniques de gestió i administració de les empreses de comunicació
CE35 - Coneixement teòric-pràctic dels elements, formes i processos dels llenguatges publicitaris i d'altres formes de comunicació, utilitzant per a açò les llengües oficials de l'Estat i les estrangeres, especialment l'anglesa
CE36 - Coneixement i anàlisi dels processos psicològics bàsics en la comunicació i en el consumidor i models psicològics específics desenvolupats per a la comunicació i la persuasió
CE37 - Coneixement i anàlisi econòmica i social de les empreses de publicitat i de relacions públiques: aspectes jurídics fiscals i de relacions laborals, la seua relació amb el mercat, finançament i sistemes d'informació, comunicació específica dels mercats i productes financers
CE38 - Coneixement i estudi dels processos de màrqueting relacional i les seues tècniques específiques: posicionament, segmentació, procediments d'anàlisis i mesurament de l'eficàcia, entre unes altres
CE39 - Coneixement i estudi dels processos psicosocials, cognitius i emocionals de la comunicació

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Per a cursar l'assignatura Treball de Final de Grau, l'alumnat ha de tenir superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòries del pla d'estudis del grau en Publicitat i Relacions Públiques (exclosos els crèdits corresponents a Pràctiques Externes i els del mateix TFG).

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

Consulta la guia docent de l'assignatura

Consulta professorat tutor de TFG

Per ampliar aquesta informació es pot consultar el manual d'instruccions per a la realització del treball de final de grau que elabora el grau en Publicitat i Relacions Públiques.

La Universitat Jaume I ha elaborat un reglament que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació, que conté una especialitat en Direcció Estratègica de la Comunicació.

Així mateix, amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Un important nombre de publicitaris i directors de comunicació d’àmplia trajectòria i prestigi visiten cada any el grau en Publicitat i Relacions Públiques i el postgrau de Noves Tendències en Comunicació. Amb tot això aconseguim que el graduat i graduada en Publicitat i Relacions Públiques per l’UJI, conega a la perfecció no sols el funcionament de la seua professió, sinó també la seua realitat actual i quines són les principals companyies i noms propis que lideren aquest sector. Gràcies a aquest esforç, l’oferta en quart curs del pràcticum és cada vegada més completa i ambiciosa, de manera que cada vegada més, alumnes graduats per l’UJI en Publicitat i Relacions Públiques, treballen en les millors agències i companyies de comunicació del sector.

Els principals perfils professionals per als quals capacita el grau en Publicitat i Relacions Públiques són:

- Direcció de comunicació d’una empresa o institució

- Consultoria estratègica de comunicació corporativa i marca

- Direcció de comptes o responsables de serveis al client

- Planificació estratègica (planner)

- Planificació de mitjans

- Àmbit de la creació: direcció creativa executiva

- Àmbit de la creació: direcció d’art

- Àmbit de la creació: redacció (copy)

- Àmbit de la creació: direcció de producció (producer)

Community manager

- Generació de continguts

Social media

 

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Publicitat i Relacions Públiques, en principi, són tots aquells relacionats amb la comunicació, com ara:

a) Empreses externes a l’organització

- Agències de mitjans

- Agències de publicitat

- Agències de relacions públiques

- Agències de màrqueting directe

- Agències de patrocini

- Agències de promocions

- Agències d’esdeveniments

- Consultores de comunicació

b) Integrats en l’organització

- Departament de comunicació de qualsevol empresa i institució

- Departament de màrqueting i comunicació

- Departaments comercials dels mitjans de comunicació (premsa, ràdio, cinema…)

Més informació 

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.