UJI

Territori i xarxa

Última modificació: 15/11/2019 | Font: SASC
  • El programa Enclau_UJI forma part de les aliances estratègiques que estem establint entre l’UJI i els municipis més dinàmics del món rural i que són un dels punts clau del nou Model Cultural de la Universitat. Aquestes aliances es construeixen a partir de la corresponsabilitat d’ambdues parts i el compromís  de treballar en un procés de desenvolupament cultural del territori. 

  • Mitjançat el PEU la universitat estableix un diàleg i un intercanvi de coneixements entre el teixit social i l’acadèmia. En aquest procés juga un paper clau la xarxa de treball tècnic formada pels agents socioculturals del territori.

  • Mobilitzar el coneixement que genera l’UJI per a que arribe al territori, però també, que el territori tinga l’oportunitat de mobilitzar coneixement i que l’UJI siga capaç captar-lo. Tot plegat es tracta d’aprofundir la relació mútua entre la Universitat i el territori d’una manera no sols instrumental, sino participativa i empoderadora.

  • A nivell extern, el PEU treballa per a aconseguir convenis i aliances amb altres institucions i administracions públiques i participa en diversos projectes i fòrums internacionals sobre educació, patrimoni i cultura.

  • Programa de dinamització de serveis de la Universitat que vinculen aquesta amb el territori. Aquesta afectaria des de Departaments a Unitats o projectes que tinguen una vocació de compartir el seu coneixement i treballar amb l’entorn.

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals