UJI
  • UJI
  • Cultura
  • Servei d'Activitats Socioculturals (SASC)

Servei d'Activitats Socioculturals (SASC)

Última modificació: 03/03/2020 | Font: SASC

El Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I de Castelló és l’encarregat de desenvolupar la dimensió sociocultural de l’UJI a través de diferents línies d’actuació (formació, creació, difusió i intervenció); i, com a agent cultural, actua i intervé al territori i en tot l’àmbit d’influència de la Universitat mitjançant l’encoratjament d’estratègies que promouen tant la dinamització social com el desenvolupament cultural.

El Servei depèn del Vicerectorat de Cultura i Relacions Institucionals, i té assignades les següents funcions de relació, gestió administrativa i informació vinculades a les modalitats abans esmentades.

El SASC presta els seus serveis a través de les seues aules i programes:

Model Cultural de la Universitat Jaume I

Torna a la portada 

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals