L’UJI aprova el seu Codi Ètic, el primer codi universitari que incorpora un sistema per garantir el seu compliment

03/07/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern ha aprovat el Codi Ètic de la Universitat Jaume I amb el qual l’UJI actualitza els valors que defineixen el seu caràcter i identitat i estableix les normes que han d’inspirar la conducta dels membres de la comunitat universitària. El document ha estat elaborat amb un doble procés de participació que ha implicat a més de 500 membres de la comunitat universitària. Amb la seua aprovació, l’UJI es converteix en la primera universitat en comptar amb un Codi Ètic que incorpora un sistema per garantir el seu compliment a través mecanismes de participació, seguiment, control i rendició de comptes.

En concret, el sistema de compliment consisteix en la creació d’un canal de comunicació anomenat Línia Ètica, oberta a tota la comunitat universitària per plantejar suggeriments, propostes de millora i advertències d’incompliments; l’elaboració de la Memòria de Responsabilitat Social, i la creació de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària. El Codi Ètic, la Línia Ètica, la Comissió d’Ètica i RSU i la Memòria d’RSU formen part del Pla de Responsabilitat Social Universitària de l’UJI (RSUJI) coordinat pel comissionat del rector per al Desenvolupament de l’RSU, el catedràtic d'Ètica Domingo Garcia Marzá, dins del marc del Pla Estratègic 2018 de l’UJI.

El Codi Ètic aprovat actualitza els valors que defineixen a l’UJI i que orienten la seua activitat en els següents: lideratge, respecte, inclusió, humanisme, innovació i responsabilitat. El lideratge planteja la voluntat de l’UJI d’actuar com a referent i encapçalar la transformació social a través de la generació i transmissió de coneixement, la formació professional, tècnica i humana i el desenvolupament cultural. Amb el respecte com a valor, l’UJI situa la dignitat de les persones com la base de tota la seua activitat educativa, investigadora i social; mentre que el valor de la inclusió posa l’accent en el caràcter públic, obert i accessible de una Universitat que té el seu horitzó d’actuació en la igualtat, el pluralisme i la participació. Amb l’humanisme, l’UJI pretén desenvolupar tota la seua activitat des de la defensa dels valors humans i del pensament crític, apostant per la tolerància i el lliure desenvolupament de les capacitats humanes com la millor forma de contribuir al treball per la pau, la solidaritat entre les persones i els pobles i l’avanç cap a una societat més justa i plural. Amb el valor de la innovació, l’UJI es reivindica com una institució jove que manté des dels seus orígens un esperit emprenedor i dinàmic, que trasllada activament a la comunitat universitària i a la societat en el seu conjunt. La responsabilitat, entesa com un exercici de bon govern, transparència, comunicació proactiva i participació, completa els valors establerts en el Codi Ètic.

D’acord amb aquests valors, el Codi Ètic proposat estableix les normes o estàndards mínims d’exigència que cal observar en el comportament de totes aquelles persones que formen part de la comunitat universitària.

Codi ètic

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions