Jacob Guinot Reinders: «Confianza, altruismo y capacidad de aprendizaje organizativo: un estudio empírico»

12/09/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  •  jacob-guinot Jacob_Guinot_Reinders_16DLL02_350

    FOTO: Damián Llorens

A través d'una sèrie d'estudis, la tesi doctoral titulada Confianza, altruismo y capacidad de aprendizaje organizativo: un estudio empírico examina el paper de l'altruisme com a desencadenant de la capacitat d'aprenentatge organitzatiu i els efectes de la confiança organitzacional sobre l'acompliment organitzatiu i la satisfacció laboral. Per a oferir una explicació més completa sobre la manera en què es produeixen aquestes relacions, s'estudien els processos mediadors que pogueren intervenir en totes aquestes relacions, mitjançant la inclusió de determinades variables mediadores com ara el conflicte relacional, l'estrès laboral o la capacitat d'aprenentatge organitzatiu. Aquesta proposta de recerca es basa en un nou enfocament, més humanista i compassiu, sorgit recentment i que proposa un canvi de paradigma sobre les ciències de l'organització i la teoria i pràctica del management (Rynes et al., 2012). Des d'aquesta nova perspectiva, s'intenta ressaltar la importància de la necessitat que els individus actuen de forma col·laborativa i altruista dins de les organitzacions, i allunyar-se de les conductes individualistes i egocèntriques.

Per a analitzar les relacions plantejades en els diferents models de cadascun dels articles que componen aquesta tesi doctoral, s'ha dut a terme una recerca empírica sobre diferents mostres: l'Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball de l'any 2008 que duu a terme el Ministeri de Treball i Immigració Espanyol i que està inclosa en el Pla Estadístic Nacional 2005-2008 i, d'altra banda, una mostra d'empreses espanyoles millor valorades pels seus treballadors. 

Els resultats obtinguts assenyalen que l'altruisme i la confiança dins de les organitzacions són condicions que afavoreixen l'aprenentatge organitzatiu. Així mateix, els estudis d'aquesta tesi doctoral també mostren que la confiança entre els membres d'una organització redueix l'estrès laboral i millora la satisfacció dels empleats i l'acompliment organitzatiu.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions