L'UJI estableix el Pla estratègic de la institució per al període 2016-2018

27/06/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I, després un procés de reflexió conjunta entre el Consell de Direcció, centres i departaments, ha establert un pla per a la institució que reflecteix l’estratègia que seguirà la Universitat en el període 2016-2018. Amb aquest Pla estratègic, aprovat pel Consell de Govern al desembre de 2015 i pel Consell Social el passat 28 d’abril, l'UJI vol arribar a ser l'any 2018 una universitat més sostenible i atractiva per la qualitat de la seua oferta formativa i cultural, amb una recerca de valor i una estreta relació amb les empreses i les institucions de l’entorn, a més d'aconseguir una notable presència internacional.

Per a assolir aquest objectiu, el Pla marca set línies principals. En primer lloc, garantir la sostenibilitat econòmica, especialment en un escenari de dificultats econòmiques com l'actual, a través d'una generació i ús adequat dels recursos econòmics per part de tota la comunitat universitària. En aquesta línia, atès que l'objectiu de les universitats públiques valencianes és restablir el Pla pluriennal de finançament i aquest marca que un 60% del finançament estarà lligat a la consecució de resultats, es considera clau alinear la gestió de la institució amb aquest criteri. A més, es pretén augmentar la generació de recursos propis a través de la comercialització de productes o la rendibilització de les instal·lacions i equipaments. Els recursos captats d’R+D+I, així com els obtinguts per programes de patrocini i mecenatge, també constituiran vies per a aconseguir bons resultats en aquest àmbit.

Una altra de les línies principals del Pla és consolidar el model educatiu propi. L’UJI compta amb un model educatiu propi des de la seua creació, quan es va crear l’anomenat «Estil UJI», caracteritzat pel pràcticum, l’aposta per les noves tecnologies, el multilingüisme i els valors europeus. Amb el pas del temps, ha calgut revisar el model adaptant-lo a l’EEES i incorporant-hi nous àmbits, com ara l’emprenedoria o la promoció de les vocacions científiques, tècniques i humanístiques. El model educatiu de l’UJI, l’última versió del qual es va aprovar el 2012 i que en aquests moments s’està actualitzant, també aposta per la formació al llarg de la vida i per una relació més estreta amb l'estudiantat titulat. Cal destacar que el nou model actualitzat es basarà en dos pilars fonamentals: la visió global de la vida de l’alumnat i 10 principis estratègics entre els quals hi ha el foment de l’ètica i la responsabilitat social, el compromís amb el desenvolupament i la cohesió social i territorial, l'impuls de la internacionalització o el compromís amb la llengua pròpia i el multilingüisme.

Així mateix, el Pla té com a objectius incrementar els resultats d’investigació de qualitat i augmentar la transferència a les empreses. Per a això, l’UJI vol equilibrar les necessitats dels grups d’investigació segons els diferents àmbits en què es desenvolupa l'activitat investigadora i els diferents nivells de desenvolupament dels grups per a augmentar els resultats dels indicadors d’investigació, especialment els que permeten accedir a fonts de finançament de convocatòries europees. A més, el Pla estableix que cal facilitar la identificació, transmissió i aplicació del coneixement que es genere en la investigació perquè siga absorbit pel teixit productiu i social.

D'altra banda, el Pla també considera essencial consolidar la reputació de l'UJI i projectar-la fora, atès que representa un intangible molt valuós que es pot gestionar mitjançant una relació compromesa amb els públics de la institució. Amb aquest objectiu, la Universitat definirà un pla de reputació que permetrà millorar la seua percepció entre els grups d’interès.

En aquest sentit, una altra de les línies del Pla estratègic és mantenir i difondre la responsabilitat social de la Universitat. Amb aquesta línia, l’UJI assumeix l’obligació d’explicitar, desenvolupar i difondre el seu compromís social, un compromís que es plasma en diverses polítiques que enllacen amb diferents objectius d'aquest Pla.

Finalment, el Pla estableix que cal potenciar la xarxa d’aliances estratègiques amb l’entorn i en l’àmbit internacional. Per tant, l’UJI ha de reforçar i promoure les relacions institucionals amb els diferents agents socials, amb les altres universitats del sistema públic valencià, espanyol i internacional, i amb els altres agents del sector educatiu públic, especialment els centres de primària i secundària, per tal de potenciar el valor de les seues activitats. A més, a través del Pla d’internacionalització de la Universitat Jaume I 2015-2018 es fomentarà la internacionalització en tots els seus àmbits i en especial en l’activitat acadèmica, la recerca i transferència i la gestió, mitjançant la generació de coneixement en col·laboració amb socis internacionals, facilitant la difusió del coneixement internacionalment, integrant el talent internacional en la comunitat universitària i desenvolupant les competències internacionals de l’estudiantat.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions