Lancis: «Cal posar en valor el títol de doctorat en l'àmbit acadèmic i social»

20/12/2013 | A. ANDRÉS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Jesús Lancis entrevista-lancis lancis350

    Jesús Lancis, director de la nova Escola de Doctorat. | FOTO: ÀLEX PÉREZ

Jesús Lancis, catedràtic del Departament de Física de la Universitat Jaume I, és el director de la nova Escola de Doctorat creada recentment per l’UJI.

Quin és el principal objectiu de l'Escola de Doctorat?

L'objectiu és formar investigadors en el sentit més ampli del terme. Es té la idea equivocada que un investigador és una persona que acaba el màster, fa la tesi i després es queda de professor a la universitat. No és aquest l'objectiu; no es pot vincular la tesi doctoral a romandre dins de la universitat. Un objectiu fonamental del nou doctorat és formar investigadors que puguen desenvolupar una carrera acadèmica o bé un treball fora de les tanques de la universitat aportant nous coneixements a la societat.

Quants programes té l'Escola?

Actualment, a la Universitat Jaume I tenim 18 programes de doctorat als quals s'incorporaran dos l'any que ve, un de Medicina i un altre de Comunicació. La nostra aspiració és obtenir un Esment d'Excel•lència del Ministeri en aquests programes, ja que la nostra oferta de doctorat es fonamenta que existeix una recerca sòlida i de qualitat a l’UJI. Tenim grups de recerca molt potents amb un gran prestigi internacional.

On estarà situada?
Tot i que encara no està definida la ubicació de la seu, l'Escola de Doctorat comptarà amb un espai físic al campus que atorgarà una major visibilitat a aquests estudis. A més, hi haurà una sala de lectura de tesis equipada per a la defensa dels treballs amb un suport administratiu per al procés.

Quantes persones han sol·licitat cursar estudis de doctorat aquest curs?
Tenim sol•licituds de 115 estudiants que tramitaran la seua matrícula aquest mes de gener.

Com s'estructuren els estudis?

Els estudis de doctorat s'estructuren dues fases: activitats formatives i l'elaboració i defensa de la tesi. Per a poder fer la tesi, s'entén que cal tenir competències investigadores. Les activitats formatives estan orientades a cobrir aquestes competències. A la Universitat Jaume I treballarem quatre competències fonamentals: comunicació i difusió de la ciència, gestió de projectes de recerca, maneig d'informació bibliogràfica i creació d'empreses de base tecnològica i emprenedoria.

A més, hi ha dos perfils d'estudiant: a temps complet i a temps parcial. Els estudiants a temps complet tenen tres anys per a realitzar la tesi des que se'ls admet al programa, encara que es pot sol·licitar una pròrroga d'un any. En el cas dels estudiants a temps parcial, aquests tenen cinc anys per a realitzar la tesi i poden sol·licitar una pròrroga de dos anys. Si aquests terminis no s’arribaren a complir, encara comptarien amb un any extra per a finalitzar.

Quines són les novetats que aporta l'Escola pel que fa als antics estudis de doctorat?

Hi ha dos segells diferencials. D'una banda, hi haurà per primera vegada un espai comú a tots els doctorands on podran interaccionar entre si i compartir problemes i inquietuds a través de les activitats formatives, ja que van dirigides als estudiants que estan en qualsevol programa de doctorat de l’UJI. D'aquesta manera, hi haurà una comunicació entre persones que treballen en camps diferents. El que es pretén és trencar l'aïllament de l'estudiant de doctorat dins d'un grup de recerca, ja que aquest model està obsolet i no és productiu. Un model en el qual hi haja una visió més àmplia i on participe més gent segur que és més enriquidor que el model actual.

D'altra banda, en aquestes activitats hi haurà tallers on els doctorands hauran de realitzar tasques per a desenvolupar competències transversals. Els ensenyarem a fer pòsters, a com s’ha de presentar un treball de recerca de forma correcta i sintètica o com demanar un projecte de R+D, entre altres. Això no existia en la formació actual.

Quins són els reptes als quals s'enfronta l'Escola de Doctorat?

Un dels principals reptes és posar en valor el títol de doctor dins de l'àmbit acadèmic i també en la societat en general. El segell diferencial d'un doctor és ser capaç de desenvolupar una labor professional d'alt nivell, així com generar i transmetre coneixement nou o «de frontera», unes capacitats que moltes vegades no es valoren.

És necessari transmetre que una persona que té el títol de doctor té una formació superior i té unes competències superiors a les del grau i el màster. Si no fem aquesta pedagogia en la societat ningú entendrà per què és necessari fer una tesi doctoral. Per a altres societats, el títol de doctor té un valor molt fort i ací a Espanya, actualment, no es transmet.

Quins objectius s'han marcat quant a nombre de tesis llegides?

A Espanya es llegeixen unes 9.500 tesis a l'any. L’UJI representa l’1% del sistema universitari espanyol, per la qual cosa ens hem marcat l'objectiu que es llegisquen unes 100 tesis. L'any passat es van llegir 73 tesis, així que hem d'augmentar aquesta xifra i tendir a aquest ràtio del centenar.

Quines opcions tenen les persones que cursen el doctorat en el pla antic?

Poden canviar-se de pla o continuar en l'antic conforme va començar. Si continuen en l'antic, les persones que van iniciar el programa de doctorat abans de febrer de 2011 hauran de llegir la tesi abans de febrer de 2016. Si es van matricular per primera vegada després de febrer de 2011, tindran de termini fins a setembre de 2017 per a finalitzar. En qualsevol cas, sempre tindran l'opció de passar-se al nou programa i se'ls reconeixeran totes les activitats realitzades en el pla antic.

Quins recursos de finançament ofereix l’UJI per als estudiants de doctorat?

L’UJI té un pla propi de recerca que cal posar en valor. Dins d'aquest pla propi existeix una convocatòria de beques predoctorals de formació de personal investigador a través de la qual s'ofereixen 15 beques cada any. Cal destacar que és important que en els programes de doctorat hi haja finançament per a poder oferir recursos a estudiants amb talent i que es cree així una pedrera d'investigadors d'alt nivell.

Quin és el grau d'internacionalització dels estudis de doctorat a l’UJI?

Un dels grans reptes de l'escola és internacionalitzar l'oferta d'estudis. Estem per sota de la mitjana nacional en ràtio d'estrangers que obtenen el títol de doctor a Espanya. La mitjana nacional està al voltant del 20% i a l’UJI estem al voltant del 10%. Hem d'invertir recursos i temps per a intentar captar estudiants internacionals. A més, hem de conscienciar-nos en la institució que si volem uns estudis de doctorat de qualitat i internacionals hem de millorar les competències en anglès.

Es fomenta d'alguna manera la mobilitat en el doctorat?

Dins de les activitats de formació, s'inclou la participació en congressos i la realització d'estades en centres de recerca, ja que aporten competències investigadores. Quant al finançament d'aquestes activitats de mobilitat, les persones que compten amb algun tipus de beca oficial de doctorat tenen convocatòries d'ajudes específiques per a realitzar estades fora. No obstant això, hem de plantejar ajudes per a la resta d'estudiants, encara que siguen simbòliques a causa de la situació econòmica actual, per a fomentar la mobilitat dels estudiants.

Quan s'iniciaran oficialment les activitats de l'Escola?

Al mes de març està previst organitzar les primeres jornades del Programa de formació transversal de l'Escola. La idea és que se celebren periòdicament cada sis mesos.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions