El Consell Social aprova el pressupost de l’UJI per a 2023 i el Pla d’acció de govern per als pròxims quatre anys El pressupost ascendeix a 142 milions d’euros

21/12/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell Social ha aprovat avui el pressupost de la Universitat Jaume I per a 2023 per un import de 142.735.000 euros i que està marcat per un context d’incertesa financera.

El pressupost ascendeix a 142.735.000 euros, dividit entre 130.150.883,57 € dels ingressos i despeses no afectades (les que atenen el funcionament ordinari de la Universitat) i 12.584.116,43 € de les afectades (aquelles que compten amb un finançament específic per a la realització de projectes concrets).

Per a poder equilibrar els comptes, l'UJI ha estimat un augment d'ingressos sustentat en tres línies. En primer lloc, compta amb el compromís de la Generalitat Valenciana d'aportar 30,8 milions d'euros addicionals per al conjunt del sistema universitari valencià, una vegada comence l'exercici 2023, dels quals li correspon a l’UJI la quantitat de 3,1 milions d'euros. La Jaume I també preveu una obtenció de recursos addicionals procedents del Pla pluriennal de finançament, ara en procés de negociació. I, finalment, l'UJI incrementarà l'aportació de romanents, que assolirà 9,2 milions d'euros per a atendre despeses energètiques i d'infraestructures.

Entre altres, s'inclou en el pressupost inicial el cost de la pujada salarial aplicable per llei durant l'any (en 2022 i en els exercicis anteriors no es feia); s'han incorporat inversions i despeses com el sobrecost d'energia elèctrica, que en anys anteriors s'afegien després mitjançant modificacions pressupostàries per a incorporar romanents; i s'ha inclòs l'ingrés anualitzat de projectes pluriennals que, en pressupostos anteriors, s'incorporaven també després d'iniciat l'exercici a través de modificacions pressupostàries.

D’altra banda, el Consell Social també ha aprovat el Pla d’acció de govern de la Universitat Jaume I 2023-2026, que recull els objectius prioritaris i les accions a desenvolupar en aquest període de temps, que es concreten en sis eixos estratègics, 35 objectius prioritaris de futur i 146 accions. Els sis eixos estratègics són les persones; formació i estudis; generació del coneixement, transferència i innovació; igualtat i inclusió i compromís cultural i lingüístic; internacionalització; i responsabilitat social, governança i gestió sostenible dels recursos.

La rectora Eva Alcón ha subratllat que «el Consell Social ha aprovat un pressupost i un Pla d’acció de govern per a garantir la capacitat de l’UJI de donar resposta als reptes i les transformacions que vivim». A més, ha afirmat que «aquest full de ruta col·lectiu vol enfortir el nostre potencial d’investigació i de transferència, consolidar l'oferta formativa, avançar en sostenibilitat i afavorir la internacionalització de la Universitat» i ha recordat que es tracta d’una planificació estratègica adaptada a un context de molta exigència i dificultats per a les universitats.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions