Experts acadèmics i professionals anuncien un canvi de paradigma en l'arquitectura per a aconseguir edificis més eficients, sostenibles i circulars

18/11/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les estratègies per a aconseguir un mercat residencial sostenible són múltiples. Es pot actuar des de diferents escales i moments en la vida útil dels edificis, però, en definitiva, el resultat del procés edificatori, centrat en l'oferta d'habitatges, no té cap repercussió real si no existeix una resposta favorable per part de la demanda del mercat immobiliari. La promoció d'habitatges sostenibles compta en l'actualitat amb diferents estratègies, que abasten aspectes com les etiquetes d'eficiència energètica, els certificats de sostenibilitat d'edificis, i diferents maneres de construir innovadores alineades amb l'arquitectura circular i la sostenibilitat.

La Càtedra d'Arquitectura Circular de la Universitat Jaume I, recolzada per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, ha realitzat el 16 de novembre la jornada titulada «Mecanismes de mercat per a promocionar els habitatges eficients», en la qual s'ha parlat de les diferents estratègies existents en el mercat actual per a promocionar habitatges més respectuosos amb el medi ambient i adequats a les necessitats socials actuals i s'ha abordat com influeix la sostenibilitat dels habitatges en el sector immobiliari.

En la presentació, els directors de la Càtedra i professors de l'UJI M. José Ruá i Angel Pitarch, han assenyalat la importància de la promoció d'habitatges eficients i sostenibles, des d'un enfocament de viabilitat econòmica. Si bé existeix el consens en la necessitat de tenir un parc edificat el menys impactant possible en el medi ambient i que responga a les necessitats residencials i socials dels usuaris, la viabilitat econòmica de projectes que conjuminen tots dos aspectes és clau per al seu èxit. Així, és fonamental valorar quina és la resposta del mercat immobiliari en aquest sentit i plantejar la pregunta de com està sent la resposta de la demanda d'habitatges davant les eines que actualment estan apostant pels habitatges sostenibles.

En la jornada han participat quatre experts en la matèria que han mostrat els seus diferents punts de vista, bé siga amb treballs de recerca o amb projectes reals alineats amb aquestes noves exigències d'eficiència i sostenibilitat.

En primer lloc, Carlos Marmolejo, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en l'àmbit de l'arquitectura legal, el dret urbanístic i les valoracions, ha explicat la situació actual d'ineficiència del parc edificatori i les estratègies de la Unió Europea per a impulsar la construcció i rehabilitació d'edificis eficients.

Marmolejo ha destacat que davant de les inicials estratègies en les polítiques europees que deixaven en mans del lliure mercat la rehabilitació del parc edificatori, actualment en les noves directives europees sembla haver-hi un canvi de política que fomenta el desplegament de mecanismes públics d'acompanyament i planificació en l'obtenció d'objectius, que ajuden a incentivar els habitatges eficients.

En segon lloc, Patrizia Laplana, fundadora i directora general d'Asla Green Solutions S.L., ha mostrat els diferents sistemes de certificació ambiental aplicats als edificis, ressaltant els beneficis que aquests suposen tant en la qualitat de vida dels usuaris com en l'ambient en el qual es troben.

Laplana ha detallat diferents estratègies per a millorar la sostenibilitat dels edificis, així com categories analitzades per aquestes certificacions o exemples d'edificis ja certificats i ha destacat la importància de les bones pràctiques i l'existència d'estàndards per a transformar el sector mantenint sempre un equilibri entre sostenibilitat, resiliència i benestar.

Iñaki Alonso, director de Distrito Natural Ecovivienda i conseller delegat, cofundador i CEO de sAtt Arquitectura Triple Balance, ha destacat la necessitat de provocar un canvi de paradigma en les diferents àrees de la societat, ja que el planeta és finit. En aquest sentit ha explicat diferents estratègies per a implantar la descarbonització i la circularitat en l'arquitectura. Alonso ha mostrat diferents projectes en els quals s'ha combinat la utilització de materials sostenibles, energies renovables i estratègies socials basades en l'educació de les persones per a buscar maneres d'habitar més sostenibles, respectuoses amb el medi ambient i amb la societat, destacant la importància de «reconstruir» les relacions existents entre les persones i amb el medi ambient.

En aquest sentit, Iñaki Alonso ha destacat la necessitat d'un canvi de paradigma en el procés de disseny i construcció de l'arquitectura per a dissenyar edificis que permeten el seu desmuntatge i reutilització dels materials quan finalitze la seua vida útil.

Finalment, Clara Calvo, directora de vendes i màrqueting de Casas Inhaus, ha exposat les estratègies de l'empresa per a dissenyar i construir en fàbrica habitatges prefabricats modulars molt eficients, instal·lades en la parcel·la pràcticament acabades, i ha assenyalat el benefici d'aprofitar la metodologia d'altres indústries per a aplicar-les a la construcció tradicional.

Clara Calvo ha destacat la combinació de metodologies LEAN Construction i BIM (Building Information Modeling) que permet optimitzar l'ús de materials i recursos, reduint els desaprofitaments, la qual cosa permet obtenir habitatges molt eficients que s'instal·len en una sola jornada amb resultats i qualitat molt superiors a les convencionals.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions