UJI
  • UJI
  • Notícies
  • Publicacions de la Universitat Jaume I opta amb nou títols als Premis Nacionals d’Edició Universitària

Publicacions de la Universitat Jaume I opta amb nou títols als Premis Nacionals d’Edició Universitària

18/09/2020 | SCP

La Universitat Jaume I opta amb nou títols publicats en 2019 a nou de les dotze categories dels XXIII Premis Nacionals d’Edició Universitària convocats per la Unió Nacional d’Editorials Universitàries Espanyoles que es fallaran el pròxim 14 d’octubre en una reunió en línia.

La candidatura de Publicacions de l'UJI en la categoria d’obra millor editada és Islas Columbretes. Treinta años después. Nuevas contribuciones al conocimiento de su medio natural e historia humana coordinat per Josep Anton Jaques Miret i Eva Mestre Forés i editat a petició del Consell Social de l’UJI. El títol és fruit de la tesi doctoral d’Eva Mestre, dirigida pel professor Jaques. El treball d’investigació inclou una revisió dels estudis realitzats sobre diferents aspectes relacionats amb la part emergida de les illes, com la climatologia i els invertebrats terrestres, i incloïa altres aspectes que encara no s’havien abordat a fons, com l’empremta humana. Totes les candidatures d’aquesta categoria han realitzat un vídeo individual per a mostrar les característiques que s’avaluen.

En la categoria de millor obra de divulgació científica, la candidatura és Popular Science Discourse in Translation de Marina Manfredi, de la col·lecció «Estudis sobre la traducció». El llibre ofereix una recerca sobre els principals temes relacionats amb la divulgació científica en els mitjans impresos, tant en revistes de consum com especialitzades, amb especial atenció a l'article de fons, quan aquest experimenta un procés de traducció a un altre idioma.

Diseño de planta piloto para el desarrollo de soportes vitrocerámicos a partir de residuos industriales d’Ester Barrachina Albert és el títol candidat a la millor monografia en Ciències, Enginyeria i Arquitectura. Els capítols d'aquest llibre contenen un projecte d'enginyeria professional: memòries descriptives, plànols, fitxes d'estat, estat de mesurament i necessitat total. Es tracta d'una obra que resultarà molt útil pel seu enfocament pràctic.

En la categoria de millor obra de Ciències de la Salut, la candidata és Interculturalidad, salud y convivencia: saberes, discursos y prácticas de la inmigración marroquí en Castellón de María Lidón Escrig Sos en la col·lecció «Cooperació i Solidaritat». El treball es planteja des d'una intuïció: conèixer i entendre més i millor les concepcions i racionalitats que guien i condicionen els processos de salut-malaltia-atenció del col·lectiu d'immigrants marroquins a Castelló, perquè el contacte intercultural amb la societat que els acull es gestione des del coneixement i reconeixement mutu i la confiança.

Comunicar. El diseño como herramienta narrativa de Víctor Meliá de Alba és el títol candidat a la millor obra d’edició digital i multimèdia. L’obra del Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials I Disseny està vinculada a l’assignatura «Expressió objectual i disseny» del Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

En la categoria de millor monografia en Ciències Jurídiques i Socials, l’obra candidata és Administración, estado del bienestar y políticas socioeconómicas. Raíces romanísticas e instituciones de Carmen Lázaro; Amparo Montañana, Helena Pérez i Bronislaw Sitek, una reflexió analítica en el camp de les polítiques públiques de benestar, que ha contribuït satisfactòriament a generar debat sobre els models teòrics i empírics de gestió pública, i els processos de transformació dels escenaris d'acció governamental en els àmbits municipal, regional, nacional i internacional, coeditat amb la SWPS University, Varsòvia.

El retrato del poder d’Inmaculada Rodríguez I Víctor Mínguez és la candidata per a la millor monografia en Arts i Humanitats. El llibre sintetitza diverses recerques dutes a terme pels autors, algunes inèdites i altres publicades i revisades, amb la pretensió d'exemplificar a través de l'anàlisi dels retrats i les representacions de vint personatges clau de la història els mecanismes de fabricació de la retratística del poder.

La candidatura per a la millor coedició interuniversitària és Construyendo patrimonio. Mecenazgo y promoción artística entre América y Andalucía de Guadalupe Romero Sánchez, editat dins de la col·lecció «Biblioteca Potestas». El llibre està conformat per diferents estudis duts a terme per especialistes en la matèria de tots dos costats de l'Atlàntic, que ofereixen un ampli panorama en el qual les relacions culturals i artístiques s'uneixen a l'altra banda de l'Atlàntic per a perfilar un conjunt d'accions reveladores de l'ampli espectre en què es mou el mecenatge, el patrocini i el col·leccionisme entre Andalusia, Extremadura i Amèrica. 

Per últim, el títol Griego moderno. Nociones y recursos para el aula de griego antiguo de Santiago Carbonell és la candidatura de l’UJI a la categoria de millor obra didàctica. Una breu introducció a l'evolució històrica de la llengua grega i a la cultura neohel·lènica en tres blocs: estudi cronològic i una succinta exposició de les característiques fonamentals del grec modern amb exercicis; cinc lliçons amb les nocions bàsiques de grec modern a nivell gramatical i funcional per a usar a les aules, i exemples de música i literatura contemporània amb activitats i solucions.

Publicacions de la Universitat Jaume I ja ha obtingut diversos premis que han distingit la qualitat editorial de les obres, i suposen un reconeixement per als autors i autores que confien en l’editorial universitària per publicar-hi els seus treballs.

El jurat està format per les següents personalitats: Ernesto Pérez Zúñiga, cap del Departament d'Activitats Culturals de l'Institut Cervantes; Manuel Rodríguez Rivero, crític literari; Laura Revuelta, redactora cap d'ABC Cultural; Nuria Azancot, cap de redacció del Cultural d'El Mundo; Iker Seisdedos, redactor cap de Cultura i Babelia d'El País; i Pampa García Molina, coordinadora i redactora cap del Servei d'Informació i Notícies Científiques (SINC).

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions