UJI
  • UJI
  • Notícies
  • La col·lecció «Fundació Germà Colón» de l'UJI arriba a la vintena de publicacions de l'àmbit lingüisticoliterari

La col·lecció «Fundació Germà Colón» de l'UJI arriba a la vintena de publicacions de l'àmbit lingüisticoliterari

30/03/2020 | SCP

Publicacions de la Universitat Jaume I ofereix una vintena de publicacions de l'àmbit lingüisticoliterari dins de la col·lecció «Fundació Germà Colón», unes obres tant en format de llibre imprés com en suport digital que són fruit de la intensa activitat duta a terme per la Fundació Germà Colón Domènech des de la seua creació en 2012.

L’objectiu bàsic d’aquestes obres, que han estat coordinades pel mateix Germà Colón i altres professors de la Universitat Jaume I com ara Lluís Gimeno, Santiago Fortuño, Rosa Agost o Tomàs Martínez, és posar a l’abast de les persones interessades pels temes de cultura lingüística i literària tot un seguit de coneixements de nivell elevat dins d'aquest àmbit que inclouen treballs dels investigadors i les personalitats de més renom del panorama de la lingüística romànica, una extensíssima nòmina encapçalada pel mateix Germà Colón, entre els quals també hi ha Antoni Badia Margarit, Manuel Alvar, Josep Massot, Maria Pilar Perea, Joan Bastardas, Antoni Ferrando, M. Teresa Cabré, Albert Hauf, Rosanna Cantavella, Carlos Gilly o Rosa Navarro Duran, entre altres.

Menció especial requereix el número 17 de la col·lecció, Estudios de filologia española: una selección, coordinat pels professors Manuela Casanova i Santiago Fortuño, i prologat per Pedro Álvarez de Miranda, que recull en nou-centes pàgines un compendi de la producció del notable romanista Germà Colón (1928-2020) pel que fa als estudis en castellà sobre llengua i literatura espanyoles, summament útil per a la investigació, ja que ofereix reunits articles que fins ara apareixien dispersos en revistes, actes de congressos o homenatges diversos.

La Fundació Germà Colón Domènech es crea l’any 2002 amb uns interessos culturals i científics molts clars, entre els quals figuren la incentivació, el coneixement i la recerca de la filologia romànica en els seus diferents àmbits; la promoció d’activitats acadèmiques diverses: congressos, jornades, cursos, conferències etc. i, finalment, la publicació de treballs que genere la Fundació en la col·lecció de la Universitat Jaume I, i que s'han presentat puntualment també en àmbits internacionals, com va ser la presentació de la col·lecció completa a la Università di Napoli el passat 2019.

La Fundació Germà Colón ha organitzat durant la seua trajectòria nombroses activitats lligades als seus propòsits fundacionals com ara seminaris, impartits per destacats investigadors de món romànic, per exemple Giuseppe Tavani, catedràtic de la Universitat «La Sapienza» de Roma; col·loquis, com ara el Col·loqui sobre la llengua catalana en temps de Jaume I (2008), en el vuité centenari del naixement del rei Jaume I, o les jornades organitzades a l’entorn del quinzè aniversari de l’inici de la FGC, com per exemple les Jornades sobre veus de dones en femení singular, Jornades sobe retòrica i seducció, Jornades sobre llengua, parla i cultura, etc. i altres activitats com són homenatges, la creació d’un premi anual sobre estudis filològics, concursos literaris, etc.

Es pot consultar la relació de títols publicats per la col·lecció «Fundació Germà Colón» en la següent pàgina web.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions