El Consell Social de l'UJI convoca els premis a l'Excel·lència Docent Universitària, a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i a la Investigació

03/09/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell Social de la Universitat Jaume I ha convocat la XXI edició del Premi a la Investigació, la XII edició del Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i la XI edició del Premi a l'Excel·lència Docent Universitària, amb l'objectiu de donar un reconeixement a la recerca universitària, premiar la iniciativa empresarial i l'esperit emprenedor de l'alumnat i fomentar la qualitat de l'ensenyament.

Com a novetat en aquesta edició, tot el professorat que complisca els requisits optarà a l'XI Premi a l'Excel·lència Docent Universitària sense necessitat de presentar cap candidatura. En les altres dues convocatòries, les persones interessades podran presentar les seues sol·licituds fins al dia 3 d'octubre de 2019, de forma presencial o telemàtica en el Registre Oficial de l'UJI.

XXI Premi a la Investigació

El XXI Premi a la Investigació està plantejat amb l'objectiu d'estimular l'activitat del personal investigador de la Universitat Jaume I, evidenciar la importància de fer arribar els avanços científics a la ciutadania i incentivar la transferència dels resultats de les recerques a les empreses de l'entorn. A més, amb aquest premi es pretén reconèixer el personal investigador i els grups de recerca que es distingeixen especialment per la generació, desenvolupament i transmissió del coneixement mitjançant una recerca de qualitat que contribueix al progrés i al benestar de la societat.

Aquest guardó té una dotació de 6.000 euros i un diploma de reconeixement. Els grups de recerca de la Universitat Jaume I que tinguen una trajectòria investigadora de més de vuit anys poden presentar la seua candidatura. A més, també podrà optar al premi el personal investigador que tinga una trajectòria de recerca posterior al doctorat d’almenys dotze anys en l'UJI i que tinga una relació amb l'organisme. En cas que s’opte per presentar una candidatura individual, la sol·licitud ha d'estar avalada per un departament, institut o per deu professors i professores de la universitat.

El jurat valorarà, entre altres mèrits, les publicacions científiques en coautoria amb empreses, els resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora i la formació de personal investigador que ha desenvolupat part de la seua activitat formativa en institucions i organismes relacionats amb algun projecte de transferència de coneixements.

XII Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

Amb l'objectiu de fomentar la iniciativa empresarial i l'esperit emprenedor de l'alumnat i dels titulats i titulades recents de l'UJI, el Consell Social ha convocat una nova edició del Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil. Aquest premi, dotat amb 6.000 euros i un diploma acreditatiu, està dirigit a aquell alumnat que estiga matriculat o haja finalitzat en els últims cinc anys acadèmics els estudis de llicenciatura, grau, màster oficial o doctorat i que haja materialitzat un projecte de caràcter empresarial. L'alumnat ha de tenir una participació mínima del 10% del capital social de l'empresa i autorització per part d’aquesta per a poder optar al premi.

La candidatura pot ser individual o col·lectiva, i es valorarà positivament el caràcter innovador, la diferenciació i l'originalitat del projecte. També es tindrà en compte el grau d'execució real del projecte de caràcter empresarial i el potencial de creixement, així com la viabilitat tècnica, comercial i economicofinancera; els beneficis socials i mediambientals; el nivell d'implicació real dels emprenedors i emprenedores, i el perfil de l'equip emprenedor i el caràcter multidisciplinari.

XI Premi a l'Excel·lència Docent Universitària

L'XI Premi a l'Excel·lència Docent 2019 està plantejat per a fomentar la qualitat de l'ensenyament a la Universitat Jaume I de Castelló. Es tracta d'un reconeixement dirigit a tot el professorat universitari que tinga una antiguitat d'almenys cinc cursos d'activitat docent i una relació estable amb l'UJI (laboral, funcionarial o administrativa).

En aquesta edició, hi haurà un total de quatre premis corresponents al curs acadèmic 2018-2019, un per cada centre: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, Facultat de Ciències de la Salut, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i Facultat de Ciències Humanes i Socials. Cadascun d'aquests quatre premis està dotat amb 2.000 euros i un diploma.

Com a novetat d’aquesta edició, el professorat hi participarà sense que siga necessari presentar una candidatura. El professorat premiat serà aquell que aconseguisca la puntuació més alta en el curs 2018-2019 en el model Docentia en cadascun dels centres i que complisca els requisits establerts en les bases.
 

Bases de la XXI edició del Premi a la Investigació

Bases de la XII edició del Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

Bases de l’XI edició del Premi a l'Excel·lència Docent Universitària

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions