El rànquing d’«El Mundo» destaca sis màsters de l'UJI entre els millors d'Espanya

21/06/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  •  ranquing-elmundo Taules_Info_Dia_del_Son_DLL26_600

    Foto: Damián Llorens

Sis màsters de la Universitat Jaume I de Castelló destaquen com els millors títols impartits per les universitats, empreses i institucions espanyoles en el suplement «250 Máster» elaborat pel diari El Mundo. Els programes són Geospatial Tecnologies; Intervenció i Mediació Familiar; Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament; Psicologia General Sanitària, Psicopedagogia i l'interuniversitari Química Sostenible.

Atès l'elevat nombre de màsters que s'ofereixen cada any a Espanya, el periòdic estableix sis requisits que han de complir els programes per a participar, com que s'haja impartit durant, com a mínim, durant quatre cursos acadèmics; que pertanga a alguna de les àrees establides pel periòdic; que siga presencial, oficial o propi, que tinga un mínim de 500 hores i que s'impartisca a Espanya.

Per això, la universitat pública de Castelló pot participar amb 26 dels 42 màsters universitaris que formen la seua oferta oficial en aquest nivell educatiu i en 19 de les 50 categories establides pel diari. L'UJI és la universitat de la Comunitat Valenciana amb major nombre de màsters en el rànquing. Pel que fa a la resta de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, la Universitat Politècnica de València ha aconseguit situar cinc màsters entre els millors d'Espanya; la Universitat de València, quatre màsters, i la Universitat d'Alacant, dos.

La classificació recull els 250 millors màsters, triats d'acord amb 25 criteris dividits en cinc àrees: demanda del màster, recursos humans, pla d'estudis, resultats i mitjans materials. A més, es compta amb l'ajuda i l'opinió d'especialistes, professorat, alumnat, titulats i titulades dels mateixos títols i empreses col·laboradores.

Programes destacats

El Màster Interuniversitari Erasmus Mundus en Tecnologies Geoespacials, inclòs en les últimes sis edicions del rànquing, ocupa la primera posició en la categoria d'Informàtica (Tecnologies). Dividit en tres semestres, l'estudiantat cursa el primer a la Universitat Jaume I o a la Universitat Nova de Lisboa, el segon a la WWU a Münster i el tercer en qualsevol de les tres universitats per a fer el treball final de màster. El programa ha sigut reconegut per la seua excel·lència per la Comissió Europea dins d'Erasmus Mundus en els anys 2007 i 2011.

El Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar, també inclòs en les últimes sis edicions del rànquing, està centrat en l'adquisició de coneixements, destreses i actituds que, mitjançant la utilització d'estratègies preventives i d'intervenció-mediació familiar basades en la investigació científica, promoguen els processos de desenvolupament de les persones al llarg de la vida en contextos familiars diversos, convencionals o no convencionals, en situacions de transició, estrès, vulnerabilitat, maltractament o risc.

El Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, present en les últimes set edicions del rànquing, es va iniciar en 1996 com a títol propi i actualment és un títol oficial que depèn de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau de la Universitat d'Alacant i l'UJI. El seu principal objectiu és crear una comunitat d'aprenentatge internacional, intercultural i interdisciplinari en la qual es fomente la transformació pacífica de conflictes, des del reconeixement, respecte i enteniment de les diferents cultures i formes de vida. Així mateix, en les seues aules es promou el diàleg intercultural i l'intercanvi acadèmic entre el Sud i el Nord.

El Màster Universitari en Psicologia General Sanitària té com a objectiu habilitar els estudiants com a professionals competents per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de psicòleg o psicòloga general sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l'enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals com d'investigació.

El Màster Universitari en Psicopedagogia s'ha articulat entorn d'una sèrie de matèries més transversals al perfil professional i en dues especialitats d'intervenció psicopedagògica. D'una banda, necessitats educatives especials, que suposa facilitar i gestionar els recursos i la formació de tots els i les professionals implicats per a atendre les necessitats individuals de l'alumnat i el seu entorn socioeducatiu; i d'altra banda, intervenció psicopedagògica des de la millora educativa i la inclusió.

El Màster Interuniversitari en Química Sostenible, coordinat per l'UJI i interuniversitari amb les universitats de València, Politècnica de València i Extremadura, present en el rànquing durant quatre edicions, té per objectiu aconseguir que l'alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics que siguen eficients i rendibles econòmicament, i que es duguen a terme d'una manera respectuosa amb el medi ambient: així es minimitza el consum d'energia i matèries primeres i es redueixen els riscos associats a la producció, manipulació i ús dels productes químics necessaris per a mantindre o implementar el nostre sistema de vida. El programa s'ha dissenyat tenint en compte la sostenibilitat aplicada en els àmbits científic-tecnològics. Aborda tant la perspectiva social, com la perspectiva de generació d'empreses altament competitives.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions