Les empreses instal·lades a Espaitec van facturar 12,8 milions d'euros durant 2018 Les 20 empreses situades als edificis del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I donen ocupació a 164 persones

01/04/2019 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els parcs científics i tecnològics són els principals eixos vertebradors de la tercera missió de la universitat, i una de les seues funcions primordials és afavorir la transferència de coneixement i dels resultats d'investigació a la societat. Al tancament de l'exercici 2018, Espaitec comptava amb 20 empreses instal·lades, firmes amb seu principal o sucursal en les instal·lacions de la Universitat Jaume I, i 22 vinculades, és a dir, empreses que si bé no estan físicament instal·lades al campus del Riu Sec, sí que compten amb una estreta col·laboració amb l'UJI a través de la seua vinculació a Espaitec.

La facturació total de les 20 empreses instal·lades a Espaitec durant l'exercici 2018 va ascendir a 12,8 milions d'euros, realitzant una inversió en R+D pròxima al milió d'euros. Un total de 164 persones realitzen la seua activitat en les empreses instal·lades (94 homes i 70 dones). Del total de treballadors contractats, un 30% desenvolupa activitats relacionades amb la investigació i el desenvolupament, i el 59% dels treballadors i promotors de les empreses són egressats de la Universitat Jaume I. Quant a la contractació de talent, 37 persones van realitzar pràctiques en les empreses instal·lades, 25 ho van fer com a pràctiques de final de carrera i 12 com a pràctiques extracurriculars a través de la FUE-UJI. Durant tot l'any, 19 nous titulats i titulades van ser contractats per les empreses instal·lades. 

Quant a la presència de les empreses instal·lades més enllà de la província de Castelló, cal destacar que el 60% de les empreses instal·lades tenen activitat en altres províncies espanyoles i el 40% realitza activitat internacional en 21 països, com per exemple els Estats Units, Holanda, Alemanya, Mèxic, l'Argentina, Itàlia, Tailàndia, Xile, Suïssa o Colòmbia. Cal destacar que durant 2018 tres empreses d'origen europeu i promogudes amb capital estranger van decidir obrir seu a Castelló des de països com Suïssa, Bèlgica o el Regne Unit. 

En matèria d'investigació, durant l'exercici 2018 les empreses instal·lades han col·laborat en 71 projectes d'investigació d'abast nacional i internacional. Durant l'any, les empreses van aconseguir dues patents en l'àmbit nacional i una en l'àmbit internacional. Quant a la transferència, les 20 empreses instal·lades han col·laborat amb nou grups d'investigació de la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions