panoramica UJI

Yago Bermejo planteja a l’UJI mecanismes alternatius per a la millora de la democràcia basats en el principi d’iniciativa i l’elecció per sorteig

15/03/2018 | SCP

Yago Bermejo, responsable del Laboratori d'Intel·ligència Col·lectiva per a la Participació Democràtica i coordinador del projecte de Medialab-Prado de la ciutat de Madrid, ha explicat algunes alternatives per a la millora dels processos democràtics en el cicle de conferències «La democràcia avui: reptes per a la participació» de la Universitat Jaume I.

Bermejo ha posat en relleu el sentiment de dèficit democràtic actual en molts països i la necessitat d’explorar nous mecanismes per a aconseguir una «democràcia real». Així, ha abordat algunes noves tendències basades en els mecanismes ja existents en l’Antiga Grècia.

En primer lloc, ha parlat del «principi d’iniciativa» basat en el fet que qualsevol persona pot realitzar una proposta i opinar. En aquest sentit, la versió actual d’aquest sistema es tractaria d’un mecanisme de baix a dalt en el qual els grups d’interès ciutadans realitzen propostes mitjançant plataformes digitals de recol·lecció de firmes i debat, una experiència que s’ha dut a terme amb la iniciativa «Decide Madrid».

Segons ha explicat, «Decide Madrid» és un pressupost participatiu en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal. Les persones que hi participen plantegen projectes de despesa, que després s’avaluen i voten per tal que els més votats es duguen a terme per part de l’Ajuntament.

D’altra banda, ha plantejat com a part d’aquests mecanismes alternatius l’elecció de representants per sorteig per tal que prenguen decisions sobre certs assumptes. En aquest sentit, ha explicat el cas d’Irlanda, que està realitzant una reforma de la seua constitució amb una càmera elegida per sorteig de forma que els canvis que s'hi proposen després es voten per referèndum, combinant així els sistemes d’«elecció per sorteig» i «una persona, un vot». Sobre aquesta opció, s’està plantejant realitzar a Madrid una cambra de caràcter anual per sorteig que tinga funcions específiques.

Finalment, Bermejo ha comentat altres projectes que s’estan duent a terme al laboratori, com ara el mapatge de les afeccions de la ciutat en funció de les propostes de la iniciativa «Decide Madrid» per tal de visualitzar els temes que més preocupen a la ciutadania i per a fer que aquestes persones es troben, s’informen i creen comunitat. Així mateix, s’està realitzant una iniciativa de legislació col·laborativa que consisteix a publicar els esborranys de les normatives per tal que els ciutadans puguen comentar els punts conflictius.

Fotografies

Vídeo de la conferència (YouTube)

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16