panoramica UJI

La Universitat Jaume I i la Universitat de Llemotges lliuren el primer doble diploma internacional de màster en Enginyeria

12/12/2017 | SCP

L'alumna Hakima Belkadi ha sigut la primera estudiant a obtenir el Doble Diploma Internacional del Màster en Enginyeria impartit per la Universitat Jaume I de Castelló i l'Ecole National d'Ingénieurs de Llemotges a França.

Belkadi ha obtingut el doble títol en finalitzar els seus estudis d'Enginyeria de Materials per la Universitat de Llemotges i el Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics de la universitat pública de Castelló.

El treball final de màster l'ha realitzat a l'Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino de l'UJI i ha estat dedicat a la projecció tèrmica amb plasma d'un biovidre sobre titani. L'alumna ha explicat que la seua intenció és treballar en aquest camp científic.

L'UJI ofereix a l'estudiantat del Grau en Enginyeria Química la possibilitat d'obtenir el doble diploma al cursar part de la formació en l'Ecole National d'Ingènieurs (ENSIL) o a l'Ecola National Supèrieure de Céramique Industrielli (ENSCI) de la Universitat de Llemotges i el Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics.

El programa dissenyat, a més de les matèries pròpies de l'enginyeria, posa un èmfasi especial en la preparació lingüística de l'estudiantat, de manera que en acabar els estudis, aquests puguen acreditar un nivell de competència suficient per a desenvolupar la professió d'enginyeria, a més d'en els idiomes oficials de l'UJI, en francès i anglès.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16