Ventura destaca el paper clau dels municipis per a l'aplicació efectiva de les polítiques d'igualtat per la seua proximitat ciutadana

22/06/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  •  interlocucio-municipal Interlocucio_Municipal_16DLL03
  •  interlocucio-municipal Interlocucio_Municipal_16DLL26

    Jornades d'Interlocució Municipal. | FOTO: Damián Llorens

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I ha celebrat les XV Jornades d'Interlocució Municipal en les quals s'han analitzat possibles estratègies de col·laboració i sinergies entre municipis per a la promoció de polítiques d'igualtat. La vicepresidenta de la Fundació Isonomia, Asunción Ventura, ha sigut l'encarregada d'obrir la jornada amb una conferència en la qual ha destacat la importància dels municipis a l'hora d'implementar les polítiques d'igualtat per la seua proximitat a la ciutadania. 

Ventura ha assenyalat que «els municipis són la institució més propera a la societat i, per tant, poden ser més eficaços a l'hora de posar en marxa les polítiques d'igualtat. No és necessari seguir legislant més en tema d'igualtat, sinó aplicar les lleis de forma efectiva i veure-hi l'efecte que tenen».

La vicepresidenta de la Fundació Isonomia ha explicat que els municipis tenen competències pròpies que es deriven de les lleis estatals i també poden tenir competències delegades de les lleis de la comunitat autònoma. Així, ha afirmat que «perquè les competències de la Generalitat Valenciana i els seus recursos corresponents es traslladen als municipis, hauria d'haver-hi una demanda per part dels mateixos municipis, amb el suport d'associacions ciutadanes que tinguen en els seus objectius temes d'igualtat». 

En aquesta línia, ha afegit que també és necessari realitzar un estudi sobre les mesures que tindrien més eficàcia en l'àmbit municipal i de quina manera es podrien aplicar tenint en compte el nombre i la grandària dels ajuntaments, els recursos disponibles i necessaris per a aplicar les polítiques, etc. «La Diputació Provincial hauria de tenir un paper actiu en aquest procés creant una espècie d'Unitat d'Igualtat que articulara aquest estudi i que fera de coordinadora», ha apuntat. 

No obstant això, Ventura ha incidit que ja es poden realitzar accions des dels municipis paral·lelament a aquesta demanda de competències. Entre aquestes accions ha destacat la formació en igualtat del personal dels ajuntaments i els polítics, no solament els involucrats en temes d'igualtat; la utilització de llenguatge no sexista; el foment de la presència equilibrada de dones i homes en els organismes municipals; el llançament de campanyes de formació i sensibilització en matèria d'igualtat; la priorització en les contractacions d'aquelles empreses que apliquen mesures d'igualtat; el foment dels valors d'igualtat a les escoles, o la introducció de la perspectiva de gènere en les convocatòries públiques, entre altres mesures.

La jornada s'ha completat amb una conferència sobre el tractament no sexista del llenguatge en les administracions locals i una sessió de treball per a crear sinergies intermunicipals en l'àmbit de la igualtat.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions