L’UJI posa en marxa un programa de convivència intergeneracional Intergen-UJI està dirigit a universitaris que tinguen interès a compartir la seua vida quotidiana amb persones majors

12/09/2014 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I de Castelló, des de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) del Vicerectorat d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, ha posat en marxa el Programa de convivència intergeneracional (Intergen-UJI) «Una llar, dues generacions». El principal objectiu d'aquest programa és facilitar la convivència i l'intercanvi d'experiències, recursos i capacitats entre persones de diferents generacions.

La implicació de la comunitat universitària en un programa de convivència intergeneracional, el foment de la participació de la universitat en el desenvolupament d'una societat més justa i equitativa i la promoció de la sensibilització de la comunitat universitària i de la població en general cap a la millora de la qualitat de vida de les persones majors són algunes de les metes del programa Intergen-UJI. La relació i coneixement de persones de diferents generacions com són l’estudiantat i els majors de l'entorn més pròxim permet que les generacions implicades aporten i posen a disposició mútua els recursos personals, d'habitatge, de coneixements, etc., per tal de millorar-los i optimitzar-los.

Intergen-UJI està dirigit a estudiants universitaris que tinguen interès a compartir la seua vida quotidiana amb persones majors amb la finalitat de donar-los suport, companyia i, essencialment, que tinguen inquietuds i ganes d'aprendre dels coneixements i consells d'altres generacions. L'altre grup a què es dirigeix el programa és a persones majors, preferentment en edat de jubilació o majors de 60 anys no dependents, que desitgen acostar-se més a persones de generacions més joves, que vulguen compartir la seua llar amb els universitaris i les universitàries, així com ampliar la seua experiència de vida.

El programa inclou una breu formació, amb la col·laboració de la Universitat per a Majors de l’UJI, dirigida tant a l’estudiantat com a les persones majors que formen part d’Intergen-UJI sobre qüestions relatives a gerontologia, envelliment actiu i saludable o els indicis de possibles patologies associades amb l'edat, entre altres.

La gestió i seguiment integral d’Intergen-UJI correspon íntegrament a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de l'UJI. Aquest servei ofereix i posa a la disposició dels participants en el programa les eines de control i avaluació necessàries. Aquest servei serà l'encarregat del seguiment del desenvolupament de la convivència, de les activitats que es realitzen, si les persones implicades estan satisfetes amb el desenvolupament del programa, si és convenient interrompre la convivència, etc. La durada de la convivència s'estendrà a un curs acadèmic i és possible, si tots dos membres de la parella ho desitgen, que tornen a formar «una llar de dues generacions» el següent curs.

La convocatòria per a sol·licitar formar part del programa estarà oberta durant tot el curs acadèmic de forma permanent. L’estudiantat i les persones majors interessades poden trobar informació més completa sobre el programa en http://ujiapps.uji.es/serveis/ocds/base/programes/intergen/ o dirigir-se personalment a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions