La University College London nomena catedràtic honorari el professor de l’UJI Frederic Chaume

04/07/2014 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Frederic Chaume frederic-chaume frederic-chaume

    Frederic Chaume, catedràtic de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I. | FOTO: ÀLEX PÉREZ

La University College London ha nomenat Frederic Chaume Varela, catedràtic de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló, catedràtic honorari del Centre for Translation Studies des de l’1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2019.

La UCL confereix el títol de catedràtic honorari (honorary professor) a distingides personalitats relacionades amb els seus camps d’estudi, docència o investigació. El nomenament és honorífic, però implica una col·laboració activa en activitats com ara conferències, seminaris, classes o investigació.

Frederic Chaume Varela és autor dels llibres Doblatge i subtitulació per a la televisió (Vic: Eumo, 2003), Cine y traducción (Madrid: Cátedra, 2004), i Audiovisual Translation: Dubbing (Manchester: St. Jerome, 2012), i de més de 70 publicacions sobre traducció audiovisual, així com editor de tres volums sobre traducció audiovisual (La traducción audiovisual: investigación, enseñanza y profesión, amb Patrick Zabalbeascoa i Laura Santamaria, Granada, Comares, 2005La traducción en los medios audiovisuales, amb Rosa Agost, Castelló, 2001) i sobre traducció (Perspectives: Studies in Translatology, 1999, 7:2).

És autor també de l’entrada «Screen translation: dubbing» de la Elsevier Encyclopedia of Language and Linguistics, i és coautor del llibre Teories actuals de la traducció, juntament amb Cristina García de Toro. Ha impartit docència reglada sobre doblatge i subtitulació en 12 universitats espanyoles i europees. Ha traduït professionalment per a diferents estudis de doblatge i subtitulació de la ciutat de València, per a Radiotelevisió Valenciana i per a productores cinematogràfiques privades espanyoles.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions