L'UJI i Conselleria de Sanitat oferiran el pròxim curs un postgrau sanitari en gestió i qualitat La formació estarà dirigida a llicenciats o graduats en Medicina i diplomats o graduats en Infermeria

08/07/2014 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Conveni Conselleria Sanitat conveni-sanitat foto01w

    El rector de l'UJI, Vicent Climent, i el conseller de Sanitat, Manuel Llombart. | FOTO: ÀLEX PÉREZ

El rector de la Universitat Jaume I de Castelló, Vicent Climent, i el conseller de Sanitat, Manuel Llombart, han signat un conveni per al reconeixement i realització del postgrau propi «Màster Sanitari en Gestió, Acreditació, Qualitat i Auditories Sanitàries».

El màster, que s'oferirà per al pròxim curs 2014/2015, serà d'interès com a formació continuada per als professionals sanitaris. Està dirigit a llicenciats o graduats en Medicina, diplomats o graduats en Infermeria, així com a personal d'hospitals públics i privats.

El rector de l'UJI, Vicent Climent, ha explicat que la creació del Màster Sanitari implica «reconèixer, realçar i impulsar les aliances formatives i investigadores de la Conselleria amb la Universitat Jaume I i de la seua nova Facultat de Ciències de la Salut, en marxa des de 2011, de la qual, sens dubte, eixiran professionals de la salut (medicina, infermeria i psicologia) plenament capacitats per al seu acompliment».

«Aquesta col·laboració estable representa un indubtable benefici per a les dues parts», ha assenyalat Llombart, «ja que representa l'oportunitat d'habilitar línies de formació i recerca en l'àmbit sanitari, i de posar en valor els resultats d'aquestes activitats formatives».

Aquest Màster Sanitari té entre els seus objectius principals ensenyar els requisits legals que han de reunir els centres i serveis sanitaris per a ser acreditats per les autoritats sanitàries (Ministeri o Conselleria). També facilitaran els coneixements per a analitzar, avaluar i controlar el funcionament dels processos assistencials que integren el sistema de qualitat, i afavorir una gestió eficaç i eficient, tant pel que fa a la pràctica clínica diària, com en la prevenció de riscos laborals específics de l'àmbit sanitari, la docència i els sistemes d'informació sanitària (històries clíniques, aplicacions de gestió farmacèutica, etc.).

A més, aquesta formació aportarà als professionals un major coneixement pràctic sobre la gestió dels serveis sanitaris, abastant aspectes com són l'atenció al pacient, el sistema de gestió de queixes i reclamacions sanitàries, la comunicació interna en els centres sanitaris, la planificació estratègica dels serveis de salut i el quadre de comandament integral aplicat a l'àmbit sanitari.

Cal recordar que correspon a la Conselleria de Sanitat, a través de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES), la formació permanent dels professionals del Sistema Sanitari Públic Valencià, i que l'UJI, per la seua banda, té com a finalitat completar els estudis oficials amb formació continuada de postgrau pròpia, dirigida a l'especialització i adquisició d'habilitats per al món laboral. Dins d'aquests dos contextos se situa la creació d'aquest nou màster.

Contingut del programa

El programa del màster s'articula en quatre mòduls, que es poden cursar de manera independent com a cursos de formació continuada, o íntegrament com a títol de màster. Aquests mòduls són: «Qualitat en els serveis sanitaris», «Auditories sanitàries de centres i serveis assistencials», «Acreditació de centres i serveis sanitaris» i, finalment, «Gestió sanitària».

Les competències adquirides es poden resumir en quatre blocs fonamentals. D'una banda, inclou competències estratègiques, ja que els alumnes seran capaços d'aprofitar totes les oportunitats que els brinde el seu entorn professional i els orientarà per a obtenir resultats eficients en la seua labor de gestió dels serveis sanitaris.

D'altra banda, adquiriran competències procedimentals, ja que seran capaços de dirigir, comunicar, organitzar, planificar i utilitzar les noves tecnologies de la informació sanitària, així com una adequada gestió eficaç del temps que els permeta prendre decisions en matèria d'establiment de prioritats i negociació en els seus àmbits d'actuació.

Així mateix, les competències holístiques els permetran actuar de forma integrada i integral, adaptant-se a les necessitats i demandes de la societat del segle XXI, basant-se per a fer-ho en la creativitat i innovació aplicades als serveis sanitaris.

Finalment, les competències personals impartides els faran capaços de treballar en equip, delegar, millorar les relacions interpersonals, mostrar un esperit crític i creatiu, i actuar d'una manera ètica en les seues activitats professionals sanitàries.

Es tracta d'un màster de modalitat presencial, el professorat del qual serà 50% personal de la Conselleria de Sanitat i 50% professorat de l'UJI.

L'inici del màster és a l'octubre de 2014 i la finalització al setembre de 2015, i s'impartirà tant en les instal·lacions de l'EVES com en les de l'UJI. L'horari serà els divendres de 16 a 20 h i els dissabtes de 9 a 14 h. La durada del màster és de 400 hores, i si s'opta pels mòduls, cadascun té una durada de 100 hores, amb una equivalència de 60 crèdits.

Fotografies

Altres notícies:

L’UJI i la Conselleria de Sanitat acorden la contractació de 49 places de professorat associat assistencial per a la Facultat de Ciències de la Salut durant el curs 2014/2015

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions